ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 12831
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrobium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 12831
Collected date

วันที่เก็บ

3 Dec 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte. Flower white, lip with orange callus, column with purple at the front, fragrant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 18299 Dendrobium sp. M. Norsaengsri 1072
2. 20612 Dendrobium sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1511
3. 20698 Dendrobium sp. S. Watthana 1306
4. 20779 Dendrobium sp. Pinit 1
5. 21381 Dendrobium sp. S. Watthana 1388
6. 21557 Dendrobium sp. S. Watthana 1452
7. 21699 Dendrobium sp. S. Watthana 1491
8. 25095 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 1203
9. 25292 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 1130
10. 25391 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 1199
11. 25499 Dendrobium sp. S. Watthana, Rungrat 1835
12. 29393 Dendrobium sp. P. Suksathan 3171
13. 29395 Dendrobium sp. P. Suksathan s.n.
14. 30466 Dendrobium sp. P. Suksathan 4186
15. 30979 Dendrobium sp. K. Kertsawang 685
16. 35818 Dendrobium sp. C. Maknoi 1750
17. 37209 Dendrobium sp. C. Maknoi 2091
18. 41024 Dendrobium sp. K. Kertsawang 948
19. 50846 Dendrobium sp. S. Watthana 3579
20. 59764 Dendrobium sp. Romklao Botanical Garden 547/50
21. 62839 Dendrobium sp. M. Norsaengsri 10051
22. 70497 Dendrobium sp. C. Maknoi 3364
23. 73542 Dendrobium sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4189
24. 76192 Dendrobium sp. C. Maknoi 6738
25. 82673 Dendrobium sp. C. Maknoi 7574
26. 81972 Dendrobium sp. M. Norsaengsri 12005
27. 82034 Dendrobium sp. M. Norsaengsri 12067
28. 84993 Dendrobium sp. S. Watthana 3841
29. 86245 Dendrobium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-249
30. 87521 Dendrobium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-363
31. 88142 Dendrobium sp. W. Pongamornkul 5148
32. 89911 Dendrobium sp. M. Koktongkham 9
33. 89923 Dendrobium sp. M. Koktongkham 22
34. 89929 Dendrobium sp. M. Koktongkham 28
35. 89930 Dendrobium sp. M. Koktongkham 29
36. 89931 Dendrobium sp. M. Koktongkham 30
37. 89932 Dendrobium sp. M. Koktongkham 31
38. 89933 Dendrobium sp. M. Koktongkham 32
39. 89934 Dendrobium sp. M. Koktongkham 33
40. 90061 Dendrobium sp. S. Watthana 4235
41. 90064 Dendrobium sp. S. Watthana 4238
42. 90065 Dendrobium sp. S. Watthana 4239
43. 90066 Dendrobium sp. S. Watthana 4240
44. 95458 Dendrobium sp. T. Pingyot 57
45. 96748 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 264/60
46. 96577 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 093/60
47. 96778 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 294/60
48. 96804 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 320/60
49. 96828 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 344/60
50. 96829 Dendrobium sp. C. Glamwaewwong 345/60
51. 98869 Dendrobium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-346
52. 105740 Dendrobium sp. C. Maknoi 6933
53. 109923 Dendrobium sp. TLBG 519
54. 113385 Dendrobium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-86
55. 113758 Dendrobium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-008
56. 115413 Dendrobium sp. C. Maknoi 5257
57. 118932 Dendrobium sp. K. Inthamma 519

ปิด

QR code