ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 13713
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala chinensis L.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1484
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 72 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 072
2. 1913 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 1913
3. 2420 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 2420
4. 2421 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 2421
5. 4297 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4297
6. 3704 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 3704
7. 3798 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 3798
8. 4525 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4525
9. 4793 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4793
10. 6687 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 6687
11. 10355 Polygala chinensis L. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 32
12. 10766 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 10766
13. 10822 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 10822
14. 10855 Polygala chinensis L. Sucheera 4
15. 12199 Polygala chinensis L. W. La-ongsri 32
16. 12350 Polygala chinensis L. P. Suksathan 1245
17. 12367 Polygala chinensis L. P. Suksathan 1262
18. 15803 Polygala chinensis L. P. Suksathan 1779
19. 16167 Polygala chinensis L. N. Drechsler, C. Shcolz 30
20. 23244 Polygala chinensis L. C. Glamwaewwong 265
21. 29769 Polygala chinensis L. C. Maknoi 1090
22. 30891 Polygala chinensis L. J.F. Maxwell 07-402
23. 35016 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 1820
24. 35017 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 1821
25. 36354 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 2301
26. 36002 Polygala chinensis L. Jatupol K. 08-343
27. 38376 Polygala chinensis L. C. Maknoi & P. Srisanga 2148
28. 38513 Polygala chinensis L. C. Maknoi & P. Srisanga 2285
29. 40428 Polygala chinensis L. C. Maknoi 2799
30. 45812 Polygala chinensis L. C. Maknoi 3628
31. 47255 Polygala chinensis L. Chusie KY12
32. 52421 Polygala chinensis L. S. Watthana 2
33. 54748 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 51
34. 54762 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 85
35. 54763 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 78
36. 54764 Polygala chinensis L. P. Tubtimtong 41-12
37. 66366 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul & Pongsri 3151
38. 71084 Polygala chinensis L. S. Watthana 3793
39. 74242 Polygala chinensis L. Zhou-Shishun 7593
40. 78610 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 10073.1
41. 82897 Polygala chinensis L. M. Norsaengsri 12281
42. 83166 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 4702
43. 84510 Polygala chinensis L. K. Kertsawang 3363
44. 86513 Polygala chinensis L. W. Tanming 965
45. 86614 Polygala chinensis L. W. Tanming 837
46. 88242 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 5248
47. 90311 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-234
48. 92463 Polygala chinensis L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3935
49. 93511 Polygala chinensis L. T. Pingyot 34
50. 94133 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 5833
51. 94351 Polygala chinensis L. N. Muangyen 1478
52. 104528 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6305
53. 104565 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6342
54. 104808 Polygala chinensis L. C. Maknoi 5684
55. 105772 Polygala chinensis L. Pimsiri PN037
56. 110773 Polygala chinensis L. N. Muangyen 1986
57. 111551 Polygala chinensis L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-074
58. 113377 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-78
59. 114236 Polygala chinensis L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-052
60. 117263 Polygala chinensis L. N. Muangyen 2530
61. 122678 Polygala chinensis L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-148
62. 123077 Polygala chinensis L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-71
63. 123525 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-063

ปิด

QR code