ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14265
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum infortunatum L.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Morakot 089
Collected date

วันที่เก็บ

29 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 386 Clerodendrum infortunatum L. W. Nanakorn et al. 386
2. 479 Clerodendrum infortunatum L. W. Nanakorn et al. 479
3. 6052 Clerodendrum infortunatum L. W. Nanakorn et al. 6052
4. 6061 Clerodendrum infortunatum L. W. Nanakorn et al. 6061
5. 6062 Clerodendrum infortunatum L. W. Nanakorn et al. 6062
6. 8792 Clerodendrum infortunatum L. W. Nanakorn et al. 8792
7. 10637 Clerodendrum infortunatum L. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 239
8. 10778 Clerodendrum infortunatum L. C. Sontitamma 2
9. 10943 Clerodendrum infortunatum L. Benjawan Yanwisetpakdee 02
10. 13584 Clerodendrum infortunatum L. S. Watthana & W. Pongamornkul 242
11. 32182 Clerodendrum infortunatum L. J.F. Maxwell 06-180
12. 38668 Clerodendrum infortunatum L. S. Watthana 2892
13. 54622 Clerodendrum infortunatum L. KKU Staff. s.n.
14. 55580 Clerodendrum infortunatum L. P. Chantaranothai et al. 102/2007
15. 72122 Clerodendrum infortunatum L. W. Pongamornkul 04002
16. 84769 Clerodendrum infortunatum L. K. Kertsawang 2255
17. 87851 Clerodendrum infortunatum L. R. Suksathan 2016111-03
18. 92760 Clerodendrum infortunatum L. N. Muangyen 1330
19. 95921 Clerodendrum infortunatum L. N. Muangyen 1877
20. 112277 Clerodendrum infortunatum L. Buasroi Mala 12
21. 116569 Clerodendrum infortunatum L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-193
22. 116677 Clerodendrum infortunatum L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-300
23. 116703 Clerodendrum infortunatum L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-326
24. 117190 Clerodendrum infortunatum L. N. Muangyen 2457
25. 118850 Clerodendrum infortunatum L. K. Inthamma 428
26. 122592 Clerodendrum infortunatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1552
27. 125089 Clerodendrum infortunatum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 711
28. 125395 Clerodendrum infortunatum L. W. Pongamornkul 7138
29. 127956 Clerodendrum infortunatum L. K. Inthamma 784

ปิด

QR code