ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 2151
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted spikelet green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2253 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 782
2. 2433 Sporobolus indicus (L.) R.Br. W. Nanakorn et al. 2433
3. 2648 Sporobolus indicus (L.) R.Br. W. Nanakorn et al. 2648
4. 14111 Sporobolus indicus (L.) R.Br. H. Hemadhulin 39
5. 14174 Sporobolus indicus (L.) R.Br. H. Hemadhulin 56
6. 14743 Sporobolus indicus (L.) R.Br. K. Larsen 45499
7. 20265 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 1324
8. 21074 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 1647
9. 21420 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 1665
10. 22010 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 1765
11. 22034 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 1789
12. 22097 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 1852
13. 24421 Sporobolus indicus (L.) R.Br. S. Laegaard & M. Norsaengsri 21745
14. 24444 Sporobolus indicus (L.) R.Br. S. Laegaard 21773
15. 23316 Sporobolus indicus (L.) R.Br. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 005
16. 23570 Sporobolus indicus (L.) R.Br. C. Glamwaewwong 468
17. 24310 Sporobolus indicus (L.) R.Br. S. Laegaard & M. Norsaengsri 21626
18. 24317 Sporobolus indicus (L.) R.Br. S. Laegaard & M. Norsaengsri 21633
19. 24332 Sporobolus indicus (L.) R.Br. S. Laegaard & M. Norsaengsri 21647
20. 41844 Sporobolus indicus (L.) R.Br. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 161
21. 42812 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6277
22. 42821 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 5670
23. 46635 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 3606
24. 55066 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri & N. Tathana 8368
25. 56211 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 800
26. 56817 Sporobolus indicus (L.) R.Br. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2007
27. 58330 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri s.n.
28. 58438 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri & N. Tathana 9473
29. 60054 Sporobolus indicus (L.) R.Br. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2215
30. 63515 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 6774
31. 63676 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri 4157
32. 64747 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9389
33. 68032 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0047
34. 70618 Sporobolus indicus (L.) R.Br. C. Maknoi 2992
35. 71197 Sporobolus indicus (L.) R.Br. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 2982
36. 93332 Sporobolus indicus (L.) R.Br. Monocot Botany at KU 01
37. 93333 Sporobolus indicus (L.) R.Br. Monocot Botany at KU 02
38. 104325 Sporobolus indicus (L.) R.Br. S. Kamonnate 895

ปิด

QR code