ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24971
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schleichera oleosa (Lour.) Oken
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma chok
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 946
Collected date

วันที่เก็บ

12 Mar 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree up to 25 m high. Flower pale green or yellow-green, no petals. Common in dry deciduous forest. Fruit edible sourish taste.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 560 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 560
2. 6713 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 6713
3. 8799 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 8799
4. 10991 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 73
5. 27222 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Suksathan 3875
6. 33168 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Warintorn K. 08-152
7. 34651 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
8. 38560 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi & P. Srisanga 2332
9. 38776 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 2446
10. 39906 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5013
11. 40084 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5190
12. 41629 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Chongko 673
13. 41739 Schleichera oleosa (Lour.) Oken J.F. Maxwell 09-219
14. 44837 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pimjai Maninak HN479
15. 44863 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Piyawan Winichainan HN1231
16. 44907 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Jareansup HN1319
17. 46100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 3795
18. 46270 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
19. 46563 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3534
20. 50718 Schleichera oleosa (Lour.) Oken L. Kamkom 08004
21. 53360 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8027
22. 55923 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pavlos Georgiadis 479
23. 57114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Boonprakop & M. Norsaengsri 229
24. 57997 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9099
25. 61861 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Ling Shein Man 087299
26. 63476 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 6733
27. 66228 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3266
28. 67204 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 717
29. 67215 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 728
30. 67514 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 780
31. 67633 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 900
32. 69011 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 633
33. 71412 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3852
34. 74798 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 04272
35. 75628 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Tanming 516
36. 76708 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11154
37. 79100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-295
38. 81925 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 11958
39. 83150 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 4685
40. 84774 Schleichera oleosa (Lour.) Oken K. Kertsawang 2260
41. 86294 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-298
42. 89783 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 4701
43. 89845 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 818
44. 90699 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 961
45. 91754 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1122
46. 91826 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1194
47. 92397 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3870
48. 92927 Schleichera oleosa (Lour.) Oken D. Argyriou 37
49. 92972 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Turreira-Garcia 291
50. 93913 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Khin Myo Htwe 020368
51. 94625 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3994
52. 94731 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 196
53. 94733 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 195
54. 94773 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Kaweesin Kamwong 15
55. 95278 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4089
56. 104619 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 5763
57. 110422 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5540
58. 110571 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5686
59. 112302 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Buasroi Mala 37
60. 114364 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4707
61. 114592 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4941
62. 121114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 3096

ปิด

QR code