ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 25344
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nelumbo nucifera Gaertn.
Family name

ชื่อวงศ์

NELUMBONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Bua-chad-khaew
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 370
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jan 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Aquatic herb in cultivated field. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chonburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1039 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 1039
2. 1056 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 1056
3. 15754 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 866
4. 20266 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 1325
5. 22909 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 221
6. 22912 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 224
7. 22916 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 228
8. 22917 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 229
9. 22919 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 231
10. 22926 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 238
11. 22932 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 244
12. 23389 Nelumbo nucifera Gaertn. K. Kertsawang 35
13. 23536 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 258
14. 23538 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 260
15. 23540 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 262
16. 23541 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 263
17. 23547 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 269
18. 23548 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 270
19. 23550 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 272
20. 23684 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 277
21. 23692 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 285
22. 23722 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 287
23. 23960 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 290
24. 23961 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 291
25. 23967 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 297
26. 23969 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 299
27. 23970 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 300
28. 24158 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 305
29. 24161 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 308
30. 24162 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 309
31. 24163 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 310
32. 24262 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 315
33. 24263 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 316
34. 24264 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 317
35. 24266 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 319
36. 24268 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 321
37. 24273 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 326
38. 24577 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 333
39. 24578 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 334
40. 24579 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 335
41. 24580 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 336
42. 24694 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 339
43. 25343 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 369
44. 25486 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 341
45. 25487 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 342
46. 25488 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 343
47. 25494 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 349
48. 25496 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 351
49. 28845 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 28845
50. 39911 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5018
51. 40157 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5262
52. 40162 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5267
53. 40218 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5408
54. 40249 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5438
55. 62179 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Boonprakop 0440
56. 81451 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11697
57. 83312 Nelumbo nucifera Gaertn. C. Maknoi 7829

ปิด

QR code