ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30363
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia elegans (Wall.) Baker
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1502
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jun 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Leaves green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28010 Kaempferia elegans (Wall.) Baker S. Watthana 1962
2. 30348 Kaempferia elegans (Wall.) Baker C. Maknoi 1487
3. 30362 Kaempferia elegans (Wall.) Baker C. Maknoi 1501
4. 31551 Kaempferia elegans (Wall.) Baker C. Maknoi 1572
5. 58389 Kaempferia elegans (Wall.) Baker K. Chanta 37
6. 66941 Kaempferia elegans (Wall.) Baker W. Pongamornkul 3523
7. 68220 Kaempferia elegans (Wall.) Baker C. Maknoi 4325
8. 70502 Kaempferia elegans (Wall.) Baker C. Maknoi 3369
9. 93495 Kaempferia elegans (Wall.) Baker Natcha Sutjaritjai ZB235
10. 92783 Kaempferia elegans (Wall.) Baker N. Muangyen 1347
11. 96421 Kaempferia elegans (Wall.) Baker Mahasarakham University 104
12. 96422 Kaempferia elegans (Wall.) Baker Mahasarakham University 105
13. 107213 Kaempferia elegans (Wall.) Baker P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 40
14. 107232 Kaempferia elegans (Wall.) Baker P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 59
15. 110399 Kaempferia elegans (Wall.) Baker W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5517
16. 110500 Kaempferia elegans (Wall.) Baker W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5616
17. 112826 Kaempferia elegans (Wall.) Baker N. Muangyen 2313
18. 112837 Kaempferia elegans (Wall.) Baker N. Muangyen 2324
19. 117143 Kaempferia elegans (Wall.) Baker N. Muangyen 2410
20. 117167 Kaempferia elegans (Wall.) Baker N. Muangyen 2434
21. 117215 Kaempferia elegans (Wall.) Baker N. Muangyen 2482
22. 126999 Kaempferia elegans (Wall.) Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1730
23. 127006 Kaempferia elegans (Wall.) Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1737
24. 127007 Kaempferia elegans (Wall.) Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1738
25. 127613 Kaempferia elegans (Wall.) Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2580

ปิด

QR code