ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35539
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engelhardia spicata Lechen ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

JUGLANDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8265
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

106    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 135 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 135
2. 2861 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 2861
3. 5397 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5397
4. 5535 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5535
5. 5538 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5538
6. 8099 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 8099
7. 8658 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 8658
8. 10156 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Thongson 89
9. 10514 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 174
10. 10707 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 10707
11. 12856 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 386
12. 15582 Engelhardia spicata Lechen ex Blume M. Wongnak 134
13. 15305 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Suksathan 1579
14. 15346 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 453
15. 22518 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2357
16. 22520 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2359
17. 22703 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2435
18. 23756 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2677
19. 28471 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-1
20. 31242 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2917
21. 35538 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8364
22. 35705 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8555
23. 36569 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1889
24. 36588 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1908
25. 37109 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1991
26. 41015 Engelhardia spicata Lechen ex Blume K. Kertsawang 936
27. 42257 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Zhou Shi-shun 2240
28. 47190 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Chusie KY296
29. 49893 Engelhardia spicata Lechen ex Blume M. Norsaengsri 6413
30. 52778 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 2947
31. 53135 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiantao 1556
32. 53142 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1447
33. 53541 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiantao 1264
34. 56552 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051450
35. 59551 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Romklao Botanical Garden 0157/2554
36. 59959 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2118
37. 60509 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 088175
38. 60527 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 088151
39. 61576 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087238
40. 61578 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087236
41. 60851 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087112
42. 60859 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087104
43. 60969 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087815
44. 61514 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087160
45. 61870 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087276
46. 65504 Engelhardia spicata Lechen ex Blume K. Srithi 548
47. 66274 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 3312
48. 69179 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089265
49. 70638 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020263
50. 71709 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091156
51. 71790 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091013
52. 72992 Engelhardia spicata Lechen ex Blume M. Norsaengsri 10773
53. 73439 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Lakoet 0597
54. 78707 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Law Shein 098041
55. 80384 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-199
56. 80400 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-215
57. 80636 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3138
58. 80896 Engelhardia spicata Lechen ex Blume K. Phoutthavong et al. 592
59. 81552 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097512
60. 81553 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097513
61. 81554 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097737
62. 81555 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097879
63. 81556 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097937
64. 81575 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097076
65. 81577 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097410
66. 83256 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 4791
67. 85071 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3306
68. 87838 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035658
69. 87839 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Stephan Gale & Khin Myo Htwe 035027
70. 87840 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima & N. Takamura 041698
71. 87842 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025777
72. 87843 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022417
73. 87844 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe & Khin Myo Htwe 023501
74. 87845 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 024726
75. 87846 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025780
76. 87847 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035656
77. 87848 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022465
78. 89101 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 692
79. 90620 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 883
80. 90719 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 981
81. 90986 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Serm s.n.
82. 93963 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030991
83. 93964 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda & Aung Thay 050067
84. 93965 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Chika Mouri & Ling Shing Maung 051069
85. 93966 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Shigeo Yasuda 053788
86. 93967 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima & N. Takamura 041515
87. 93968 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, Takashi Sugawara, Akikyo Naiki & Yu Ito 080426
88. 93969 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090494
89. 93970 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 096119
90. 93971 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Law Shine 096435
91. 94449 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 1576
92. 94496 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 1623
93. 95490 Engelhardia spicata Lechen ex Blume T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 89
94. 95971 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai 369
95. 98337 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-217
96. 105794 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Pimsiri PN067
97. 106371 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 826
98. 106783 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 503
99. 106817 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 537
100. 107289 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-048
101. 107317 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-079
102. 110489 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5605
103. 116590 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-214
104. 116859 Engelhardia spicata Lechen ex Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-051
105. 120689 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 2671
106. 121055 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 3037

ปิด

QR code