ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 36240
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypoxis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

HYPOXIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & C. Lakoet 3663
Collected date

วันที่เก็บ

7 Apr 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10-20 cm high, flower yellow, anther yellow. Foothill in Bamboo ticket of limestone mountain.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

296.5
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21051 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 1624
2. 43403 Hypoxis sp. D. Khrueasan MS344
3. 48508 Hypoxis sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11121
4. 54450 Hypoxis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6898
5. 63562 Hypoxis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6634
6. 65987 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 3791
7. 67812 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 10492
8. 67821 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 10501
9. 71280 Hypoxis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 989
10. 73102 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 11270
11. 73216 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 11388
12. 101690 Hypoxis sp. W. Pongamornkul 6231
13. 104735 Hypoxis sp. C. Maknoi 5610
14. 118142 Hypoxis sp. N. Pan-in 102
15. 118167 Hypoxis sp. N. Pan-in 127

ปิด

QR code