ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38910
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2580
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, bract brown, flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

87    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9261 Mycetia sp. P. Thongson 63
2. 10980 Mycetia sp. Serm 60
3. 11349 Mycetia sp. W. Pongamornkul 126
4. 18784 Mycetia sp. W. Nanakorn 636
5. 19383 Mycetia sp. C. Glamwaewwong 14
6. 20415 Mycetia sp. P. Thongson 160
7. 20420 Mycetia sp. P. Thongson 165
8. 22167 Mycetia sp. P. Srisanga 2227
9. 22183 Mycetia sp. P. Srisanga 2243
10. 22187 Mycetia sp. P. Srisanga 2247
11. 22610 Mycetia sp. S. Watthana 1716
12. 29720 Mycetia sp. C. Maknoi 999
13. 29743 Mycetia sp. C. Maknoi 1064
14. 35860 Mycetia sp. C. Maknoi 1792
15. 38909 Mycetia sp. C. Maknoi 2579
16. 42465 Mycetia sp. Wang Hong 8294
17. 43028 Mycetia sp. Zhou Shi-shun 3274
18. 45671 Mycetia sp. D. Khrueasan MS316
19. 47962 Mycetia sp. M. Norsaengsri 7130
20. 52925 Mycetia sp. Yin-Jiantao 1390
21. 56847 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2037
22. 61193 Mycetia sp. Ling Shein Man 088002
23. 61589 Mycetia sp. Ling Shein Man 087224
24. 65009 Mycetia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Udone Souvannakhoummane; Kittisak Phoutthavong OS 6238
25. 65242 Mycetia sp. Varalee Viraporn 43
26. 66572 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2832
27. 68811 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089637
28. 71570 Mycetia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1107
29. 73814 Mycetia sp. P. Phaosrichai 55
30. 72937 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10718
31. 73481 Mycetia sp. C. Lakoet 0641
32. 73490 Mycetia sp. C. Lakoet 0650
33. 74861 Mycetia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10843
34. 75131 Mycetia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2321
35. 75642 Mycetia sp. W. Tanming 530
36. 76382 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094297
37. 77547 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10927
38. 81829 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11863
39. 81875 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11909
40. 85455 Mycetia sp. C. Maknoi 8154
41. 85822 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12475
42. 85833 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12486
43. 88303 Mycetia sp. W. Pongamornkul 5309
44. 88323 Mycetia sp. N. Muangyen 175
45. 88500 Mycetia sp. N. Muangyen 352
46. 89173 Mycetia sp. N. Muangyen 764
47. 89271 Mycetia sp. C. Maknoi 8119
48. 90469 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-391
49. 90474 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-396
50. 90576 Mycetia sp. N. Muangyen 839
51. 90650 Mycetia sp. N. Muangyen 912
52. 90788 Mycetia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3396
53. 91082 Mycetia sp. N. Muangyen 1092
54. 91870 Mycetia sp. N. Muangyen 1238
55. 91891 Mycetia sp. N. Muangyen 1259
56. 92645 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-036
57. 94485 Mycetia sp. N. Muangyen 1612
58. 95114 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-153
59. 98264 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-144
60. 104474 Mycetia sp. T. Khambai 497
61. 105120 Mycetia sp. C. Maknoi 6310
62. 113224 Mycetia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3918
63. 113444 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-145
64. 113585 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-286
65. 113587 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-288
66. 113604 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-305
67. 113625 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-326
68. 113969 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-219
69. 113974 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-224
70. 113989 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-239
71. 114007 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-257
72. 116823 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-015
73. 116825 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-017
74. 116828 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-020
75. 116921 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-113
76. 116950 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-142
77. 120588 Mycetia sp. N. Muangyen 2354
78. 120719 Mycetia sp. N. Muangyen 2701
79. 122722 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-192
80. 122672 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-142
81. 122741 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-211
82. 122799 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-269
83. 123377 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-371
84. 123393 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-387
85. 123639 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-176
86. 123740 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-277
87. 123831 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-368

ปิด

QR code