ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39923
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5030
Collected date

วันที่เก็บ

9 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower yellow. Medicinal plant collection.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 948 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 948
2. 3686 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 3686
3. 4493 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 4493
4. 8382 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 8382
5. 12054 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 340
6. 12008 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 295
7. 32060 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Pranee Palee 1049
8. 33253 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Jatupol K. 07-034
9. 34054 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 1979
10. 35927 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Jatupol K. 08-268
11. 38638 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 2488
12. 45777 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes D. Khrueasan M-760
13. 46184 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes N. Romkham 272
14. 46202 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes N. Romkham 290
15. 48564 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7315
16. 53449 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7445
17. 54445 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & P. Thongson 6893
18. 56108 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 8878
19. 62624 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul & Lisa (D5) 2877
20. 62634 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul & Lisa (D5) 2887
21. 62933 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes C. Lakoet 270
22. 62963 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes C. Lakoet 300
23. 67244 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 757
24. 73973 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes K. Khwan 041
25. 74836 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Zhou-Shishun 8292
26. 75299 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094978
27. 80294 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-110
28. 86998 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes C. Glamwaewwong 291/58
29. 88577 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 428
30. 92000 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes K. Kertsawang 3565
31. 94535 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes N. Muangyen 1662
32. 94553 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes N. Muangyen 1679
33. 94742 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Pornthip Kanta 21
34. 106390 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 845
35. 116648 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-271

ปิด

QR code