ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49007
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyathea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYATHEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Shigeyuki Mitsuta T- 50224
Collected date

วันที่เก็บ

15 Dec 1984
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Stuart Lindsay (E)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11906 Cyathea sp. T. Hawanonda 009
2. 14416 Cyathea sp. P. Suksathan 1636
3. 17133 Cyathea sp. P. Suksathan 2462
4. 21852 Cyathea sp. S. Watthana and P. Suksathan 1644
5. 40490 Cyathea sp. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4962
6. 111249 Cyathea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-197
7. 113892 Cyathea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-142
8. 122831 Cyathea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-301

ปิด

QR code