ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49831
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tristania burmanica Griff.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 6351
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 5 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 335 Tristania burmanica Griff. W. Nanakorn et al. 335
2. 10700 Tristania burmanica Griff. W. Nanakorn et al. 10700
3. 19745 Tristania burmanica Griff. W. La-ongsri 107
4. 23905 Tristania burmanica Griff. W. Nanakorn et al. 23905
5. 35793 Tristania burmanica Griff. C. Maknoi 1725
6. 36529 Tristania burmanica Griff. C. Maknoi 1849
7. 47130 Tristania burmanica Griff. Chusie KY165
8. 47227 Tristania burmanica Griff. Chusie KY165
9. 54733 Tristania burmanica Griff. P. Chantaranothai, P. Pornpongrungrueng, S. Mattapha 199/2003
10. 56481 Tristania burmanica Griff. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051241
11. 58035 Tristania burmanica Griff. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9137
12. 61685 Tristania burmanica Griff. Ling Shein Man 087022
13. 61844 Tristania burmanica Griff. Ling Shein Man 087320
14. 65675 Tristania burmanica Griff. M. Norsaengsri 10165

ปิด

QR code