ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51172
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyathula prostrata (L.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2778
Collected date

วันที่เก็บ

25 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high in dipterocarp forest. Reddish inflorescence.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 148 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 148
2. 4677 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 4677
3. 5021 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5021
4. 5118 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5118
5. 5355 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5355
6. 5802 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5802
7. 10118 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Watthana 52
8. 12213 Cyathula prostrata (L.) Blume W. La-ongsri 46
9. 12433 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Suksathan 1328
10. 12559 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 320
11. 13882 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 585
12. 14323 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 409
13. 14959 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 499
14. 16363 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Suksathan 2038
15. 16615 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 1209
16. 21211 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga & C. Maknoi 2085
17. 27448 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Kumphet sn. 132
18. 28289 Cyathula prostrata (L.) Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-16
19. 31237 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2912
20. 34098 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 2023
21. 35314 Cyathula prostrata (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8119
22. 35493 Cyathula prostrata (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8316
23. 48514 Cyathula prostrata (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7265
24. 50098 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11171
25. 52477 Cyathula prostrata (L.) Blume Yin-Jiantao, Wang Hong and Shi--Xuegiang 1173
26. 54233 Cyathula prostrata (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8253
27. 64508 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 3057
28. 65151 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
29. 65154 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
30. 65158 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
31. 70807 Cyathula prostrata (L.) Blume Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 009
32. 71119 Cyathula prostrata (L.) Blume T. Jenjittikul 1727
33. 71906 Cyathula prostrata (L.) Blume J. Towaranonte s.n.
34. 77028 Cyathula prostrata (L.) Blume V. Nguanchoo 478
35. 80203 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-19
36. 81045 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi 7226
37. 90130 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-53
38. 102414 Cyathula prostrata (L.) Blume V. Nguanchoo 651
39. 103881 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Kamonnate 677
40. 107411 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-178
41. 109931 Cyathula prostrata (L.) Blume TLBG 527
42. 113179 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6782
43. 114209 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-025
44. 116174 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6826

ปิด

QR code