ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53353
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8020
Collected date

วันที่เก็บ

3 Aug 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower whitish-yellowish. Stem red-brown. Calyx green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20236 Merremia sp. M. Norsaengsri 1295
2. 30945 Merremia sp. K. Kertsawang 651
3. 46483 Merremia sp. W. Pongamornkul 2558
4. 49249 Merremia sp. Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1392
5. 51332 Merremia sp. M. Norsaengsri 2780
6. 58506 Merremia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9541
7. 58542 Merremia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9577
8. 60238 Merremia sp. Zhou Shishun 3185
9. 62937 Merremia sp. C. Lakoet 274
10. 67252 Merremia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 765
11. 67330 Merremia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8154
12. 75204 Merremia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2361
13. 78818 Merremia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-96
14. 87706 Merremia sp. Saensouk et al. 92
15. 90079 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-2
16. 90192 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-115
17. 90222 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-145
18. 90425 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-347
19. 95530 Merremia sp. N. Muangyen 1727
20. 95910 Merremia sp. N. Muangyen 1866
21. 95927 Merremia sp. N. Muangyen 1883
22. 98359 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-239
23. 98360 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-240
24. 102145 Merremia sp. K. Kertsawang 4409
25. 106297 Merremia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 752
26. 107550 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-336
27. 107579 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-366
28. 108325 Merremia sp. W. Pongamornkul 6533
29. 110808 Merremia sp. N. Muangyen 2021
30. 112870 Merremia sp. K. Kertsawang 3708
31. 113065 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6670
32. 113071 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6676
33. 113100 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6705
34. 117105 Merremia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-298
35. 118371 Merremia sp. K. Inthamma 259
36. 120954 Merremia sp. N. Muangyen 2936
37. 121001 Merremia sp. N. Muangyen 2983
38. 121104 Merremia sp. N. Muangyen 3086
39. 121849 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1184
40. 121919 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1254
41. 122113 Merremia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1446
42. 122604 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1564
43. 124884 Merremia sp. N. Muangyen 3461
44. 124935 Merremia sp. N. Muangyen 3512
45. 124967 Merremia sp. N. Muangyen 3543
46. 125036 Merremia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 658
47. 125176 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1591

ปิด

QR code