ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 54037
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws.
Family name

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Hoh sa pan kwai
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8215
Collected date

วันที่เก็บ

12 Oct 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub in deciduous forest. Fruit green becoming red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

10    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8756 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. P. Thongson 18
2. 9541 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. W. Nanakorn et al. 9541
3. 11529 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. P. Suksathan 1139
4. 11731 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. W. Nanakorn et al. 11731
5. 11739 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. W. Pongamornkul 268
6. 17652 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. P. Srisanga 1431
7. 21177 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. P. Srisanga & C. Maknoi 2051
8. 35315 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8120
9. 43153 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. J.F. Maxwell 09-257
10. 64571 Rhamnus nipalensis (Wall.) Laws. W. Pongamornkul 3120

ปิด

QR code