ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56015
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garcinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CLUSIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8630
Collected date

วันที่เก็บ

26 Dec 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high in herb garden. Flower white. Fruit green, edible.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueang Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

177
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

104    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 449 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 449
2. 2456 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 2456
3. 2479 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 2479
4. 3942 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 3942
5. 5455 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 5455
6. 6204 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 6204
7. 9014 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 9014
8. 10914 Garcinia sp. W. Pongamornkul s.n.
9. 13343 Garcinia sp. McDonald et al. 5682
10. 13819 Garcinia sp. P. Srisanga 522
11. 13945 Garcinia sp. P. Srisanga & S. Watthana 611
12. 13946 Garcinia sp. P. Srisanga & S. Watthana 512
13. 14338 Garcinia sp. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 424
14. 16798 Garcinia sp. P. Srisanga 1275
15. 17989 Garcinia sp. P. Srisanga 1542
16. 20217 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1276
17. 20280 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1339
18. 20284 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1343
19. 20635 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1533
20. 21005 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1578
21. 24747 Garcinia sp. K. Kertsawang 245
22. 25561 Garcinia sp. C. Glamwaewwong 1219
23. 27903 Garcinia sp. K. Wangwasit 050615-49
24. 29303 Garcinia sp. S. Watthana 2302
25. 30404 Garcinia sp. W. Pongamornkul 1912
26. 30613 Garcinia sp. P. Suksathan 4232
27. 35337 Garcinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8145
28. 35120 Garcinia sp. W. Pongamornkul 2198
29. 35121 Garcinia sp. W. Pongamornkul 2199
30. 35195 Garcinia sp. C. Maknoi 2423
31. 35888 Garcinia sp. Jatupol K. 08-229
32. 37169 Garcinia sp. C. Maknoi 2051
33. 38525 Garcinia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2297
34. 38779 Garcinia sp. C. Maknoi 2449
35. 38942 Garcinia sp. C. Maknoi 2612
36. 40418 Garcinia sp. C. Maknoi 2789
37. 45506 Garcinia sp. N. Romkham 156
38. 45290 Garcinia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3612
39. 45606 Garcinia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3318
40. 46687 Garcinia sp. M. Norsaengsri 2833
41. 50857 Garcinia sp. S. Watthana 3588
42. 52699 Garcinia sp. C. Maknoi 2868
43. 52745 Garcinia sp. C. Maknoi 2914
44. 53186 Garcinia sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1439
45. 53880 Garcinia sp. C. Maknoi 3162
46. 54413 Garcinia sp. T. Yingkhachorn 99
47. 55986 Garcinia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8601
48. 56753 Garcinia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1943
49. 57887 Garcinia sp. T. Phoonlap 12
50. 58797 Garcinia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9417
51. 58957 Garcinia sp. Li-Jianwu 498
52. 59335 Garcinia sp. Li-Jianwu 282
53. 60013 Garcinia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2173
54. 63434 Garcinia sp. M. Norsaengsri 6686
55. 63500 Garcinia sp. M. Norsaengsri 6759
56. 65392 Garcinia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2465
57. 65626 Garcinia sp. M. Norsaengsri 10116
58. 66423 Garcinia sp. W. Pongamornkul 3415
59. 68145 Garcinia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 622
60. 70387 Garcinia sp. C. Maknoi 3254
61. 70443 Garcinia sp. C. Maknoi 3310
62. 72050 Garcinia sp. W. Pongamornkul 03930
63. 72815 Garcinia sp. M. Norsaengsri 10921
64. 72816 Garcinia sp. M. Norsaengsri 10922
65. 72949 Garcinia sp. M. Norsaengsri 10730
66. 73838 Garcinia sp. P. Phaosrichai 80
67. 75532 Garcinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095405
68. 76127 Garcinia sp. C. Maknoi 6672
69. 76649 Garcinia sp. M. Norsaengsri 11030
70. 77657 Garcinia sp. M. Norsaengsri 11582
71. 77794 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-9
72. 78976 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-172
73. 78979 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-175
74. 79039 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-235
75. 79049 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-245
76. 79245 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-440
77. 79335 Garcinia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 40
78. 79774 Garcinia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097809
79. 79775 Garcinia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097778
80. 80840 Garcinia sp. K. Phoutthavong et al. 608
81. 80843 Garcinia sp. K. Phoutthavong et al. 602
82. 81354 Garcinia sp. C. Maknoi 7536
83. 82079 Garcinia sp. M. Norsaengsri 12111
84. 82087 Garcinia sp. M. Norsaengsri 12119
85. 83060 Garcinia sp. M. Norsaengsri 12444
86. 83933 Garcinia sp. S. Sawangsawat 647
87. 84083 Garcinia sp. W. Pongamornkul 4869
88. 84819 Garcinia sp. K. Kertsawang 2305
89. 85970 Garcinia sp. K. Wangwasit 050121-13
90. 86479 Garcinia sp. W. Tanming 931
91. 89438 Garcinia sp. W. Pongamornkul 5538
92. 92787 Garcinia sp. D. Argyriou 692
93. 92987 Garcinia sp. N. Turreira-Garcia 277
94. 93241 Garcinia sp. D. Argyriou 512
95. 93300 Garcinia sp. N. Turreira Garcia 578
96. 93753 Garcinia sp. K. Kertsawang 3672
97. 94798 Garcinia sp. Chusie & K. Srithi PK177
98. 96622 Garcinia sp. C. Glamwaewwong 138/60
99. 97510 Garcinia sp. C. Maknoi 5491
100. 104714 Garcinia sp. C. Maknoi 5589
101. 105754 Garcinia sp. Pimsiri PN001
102. 117077 Garcinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-270
103. 118435 Garcinia sp. K. Inthamma 334
104. 124687 Garcinia sp. N. Muangyen 3264

ปิด

QR code