ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56345
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8982
Collected date

วันที่เก็บ

14 Feb 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in litchee plantation. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

458
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5194 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 5194
2. 16664 Ipomoea sp. S. Sasrirat 113
3. 22041 Ipomoea sp. M. Norsaengsri 1796
4. 53424 Ipomoea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8104
5. 53756 Ipomoea sp. C. Maknoi 3037
6. 54221 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8241
7. 55432 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8420
8. 55753 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8553
9. 62889 Ipomoea sp. C. Lakoet 225
10. 64128 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2530
11. 71499 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1036
12. 79766 Ipomoea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097755
13. 80333 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-148
14. 80338 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-153
15. 86932 Ipomoea sp. C. Glamwaewwong 225/58
16. 93739 Ipomoea sp. K. Kertsawang 3658
17. 94218 Ipomoea sp. W. Pongamornkul 5918
18. 96000 Ipomoea sp. P. Phaosrichai 398
19. 96021 Ipomoea sp. P. Phaosrichai 419
20. 98171 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-051
21. 98579 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-056
22. 104720 Ipomoea sp. C. Maknoi 5595
23. 105073 Ipomoea sp. C. Maknoi 6262
24. 111239 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-187
25. 111706 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-226
26. 113127 Ipomoea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6732
27. 114148 Ipomoea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-398
28. 115064 Ipomoea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 599
29. 115393 Ipomoea sp. C. Maknoi 5238
30. 115401 Ipomoea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1151
31. 116075 Ipomoea sp. K. Wangwasit 180913-9
32. 116930 Ipomoea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-122
33. 118347 Ipomoea sp. K. Inthamma 235
34. 120736 Ipomoea sp. N. Muangyen 2718
35. 120737 Ipomoea sp. N. Muangyen 2719
36. 121037 Ipomoea sp. N. Muangyen 3019
37. 121847 Ipomoea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1182

ปิด

QR code