ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 57081
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus glaberrima Blume
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9360
Collected date

วันที่เก็บ

29 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Tanming
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high in the park. Fruit greenish-orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

390
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 415 Ficus glaberrima Blume W. Nanakorn et al. 415
2. 556 Ficus glaberrima Blume W. Nanakorn et al. 556
3. 9794 Ficus glaberrima Blume W. Nanakorn et al. 9794
4. 12573 Ficus glaberrima Blume P. Srisanga 334
5. 18026 Ficus glaberrima Blume P. Srisanga 1579
6. 22480 Ficus glaberrima Blume P. Srisanga 2319
7. 29128 Ficus glaberrima Blume S. Watthana & H. Kurzweil 2181
8. 33938 Ficus glaberrima Blume J.F. Maxwell 07-711
9. 34864 Ficus glaberrima Blume J.F. Maxwell 08-89
10. 43562 Ficus glaberrima Blume S. Gardner, P. Sidisunthorn & Khumchompoo ST1982
11. 43553 Ficus glaberrima Blume S. Gardner & P. Tippayasri ST1709
12. 50432 Ficus glaberrima Blume M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60779
13. 51096 Ficus glaberrima Blume W. Pongamornkul 2702
14. 57085 Ficus glaberrima Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9364
15. 57702 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi 4120
16. 59159 Ficus glaberrima Blume Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1907
17. 62434 Ficus glaberrima Blume Romklao Botanical Garden 0374/2554
18. 62442 Ficus glaberrima Blume Romklao Botanical Garden 0382/2554
19. 62802 Ficus glaberrima Blume M. Norsaengsri 10014
20. 66640 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi 4142
21. 68820 Ficus glaberrima Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089644
22. 77562 Ficus glaberrima Blume M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11039
23. 78093 Ficus glaberrima Blume W. Pongamornkul 4438
24. 84071 Ficus glaberrima Blume W. Pongamornkul 4857
25. 86569 Ficus glaberrima Blume W. Tanming 792
26. 88533 Ficus glaberrima Blume N. Muangyen 385
27. 98682 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-159
28. 100702 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-305
29. 123376 Ficus glaberrima Blume W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-370
30. 123800 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-337
31. 123911 Ficus glaberrima Blume W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5833

ปิด

QR code