ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Cyperus rotundus L.
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 58119
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus rotundus L.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 504
Collected date

วันที่เก็บ

10 Nov 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David A. Simpson (K)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1095 Cyperus rotundus L. M. Norsaengsri 490
2. 3669 Cyperus rotundus L. W. Nanakorn et al. 3669
3. 6965 Cyperus rotundus L. W. Nanakorn et al. 6965
4. 7555 Cyperus rotundus L. W. Nanakorn et al. 7555
5. 27352 Cyperus rotundus L. P. Kumphet sn. 36
6. 39216 Cyperus rotundus L. M. Norsaengsri 4303
7. 39288 Cyperus rotundus L. M. Norsaengsri 4375
8. 47158 Cyperus rotundus L. Chusie KY120
9. 47819 Cyperus rotundus L. S. Sawangsawat 193
10. 51442 Cyperus rotundus L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7512
11. 58562 Cyperus rotundus L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9597
12. 62632 Cyperus rotundus L. W. Pongamornkul & Lisa (D12) 2885
13. 67967 Cyperus rotundus L. C. Lakoet 0348
14. 92249 Cyperus rotundus L. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023669
15. 96365 Cyperus rotundus L. Mahasarakham University 48
16. 98397 Cyperus rotundus L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-277
17. 109306 Cyperus rotundus L. K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-074480
18. 111033 Cyperus rotundus L. K. Kertsawang 4602
19. 121005 Cyperus rotundus L. N. Muangyen 2987

ปิด

QR code