ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 58947
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Li-Jianwu 518
Collected date

วันที่เก็บ

21 Apr 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David J. Middleton
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In Dipterocarpaceae forest. Vine; flower: red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

95
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1599 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 1599
2. 6408 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 6408
3. 8380 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 8380
4. 31519 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire C. Maknoi 1641
5. 36845 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire P. Suksathan 4588
6. 39408 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire M. Norsaengsri 4494
7. 41757 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire J.F. Maxwell 09-238
8. 45160 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire M. Tanaros 563
9. 45897 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire C. Maknoi 3810
10. 46018 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire C. Maknoi 3713
11. 50588 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire M. Norsaengsri 2858
12. 53390 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8065
13. 55488 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire C. Charoenchai 7
14. 54488 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire M. Norsaengsri & P. Thongson 6987
15. 57137 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire W. Boonprakop & M. Norsaengsri 252
16. 57153 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire W. Boonprakop & M. Norsaengsri 268
17. 64011 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire M. Norsaengsri & P. Thongson 6868
18. 71145 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire C. Chermsirivathana 3381
19. 83914 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire S. Sawangsawat 628
20. 88588 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 439
21. 93191 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire N. Turreira-Garcia 347
22. 93664 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire Rukarcha 74
23. 103578 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire Kasan and Sarayut 039
24. 110998 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire K. Kertsawang 4567
25. 118773 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire N. Boonruang 0123
26. 121201 Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire N. Boonruang 0262

ปิด

QR code