ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61621
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087189
Collected date

วันที่เก็บ

14 Mar 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, sunny place. Climber. Flowers pale yellow. Fruits red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

5000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1522 Acacia sp. W. Nanakorn et al. 1522
2. 25771 Acacia sp. C. Maknoi 308
3. 28859 Acacia sp. W. Nanakorn et al. 28859
4. 28880 Acacia sp. W. Nanakorn et al. 28880
5. 30217 Acacia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-93
6. 50009 Acacia sp. C. Phengklai T-49895
7. 52796 Acacia sp. C. Maknoi 2965
8. 61829 Acacia sp. Ling Shein Man 087003
9. 71684 Acacia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091128
10. 72284 Acacia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094662
11. 72287 Acacia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094643
12. 72357 Acacia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095228
13. 76934 Acacia sp. W. Tanming 708
14. 78961 Acacia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-157
15. 79846 Acacia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097854
16. 79847 Acacia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097719
17. 79848 Acacia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097688
18. 81302 Acacia sp. C. Maknoi 7484
19. 86015 Acacia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-019
20. 92874 Acacia sp. D. Argyriou 92
21. 98920 Acacia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-397
22. 98717 Acacia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-194
23. 102160 Acacia sp. K. Kertsawang 4424
24. 111717 Acacia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-237
25. 113536 Acacia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-237
26. 119038 Acacia sp. K. Inthamma 626
27. 122496 Acacia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9559
28. 123005 Acacia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-476
29. 125258 Acacia sp. W. Pongamornkul 7001
30. 125425 Acacia sp. W. Pongamornkul 7168
31. 126828 Acacia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4069

ปิด

QR code