ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 63955
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Holarrhena curtisii King & Gamble
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

phut thung
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & S. Sawangsawat 108
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jun 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scattered deciduous forest mixed sarvannah forest. Shrub about 1 m high, with white latex. Flowers white. Fruits of paired follicles, immature green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6463 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Nanakorn et al. 6463
2. 7553 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Nanakorn et al. 7553
3. 9099 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Nanakorn et al. 9099
4. 14846 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Intamusik 91
5. 15160 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Vessabutr, S. Sasrirat, M. Norsaengsri 831
6. 15283 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 811
7. 17728 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Pongamornkul 654
8. 23697 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Glamwaewwong 153
9. 24608 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri s.n.
10. 25117 Holarrhena curtisii King & Gamble K. Kertsawang 483
11. 25702 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 239
12. 29952 Holarrhena curtisii King & Gamble K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-30
13. 31508 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 1630
14. 31822 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 1539
15. 31940 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 1384
16. 32241 Holarrhena curtisii King & Gamble J.F. Maxwell 06-427
17. 38732 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Watthana 2958
18. 38108 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 3981
19. 39820 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 4927
20. 40029 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 5134
21. 40726 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Watthana & P. Srisanga 3127
22. 45084 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Tanaros 486
23. 45600 Holarrhena curtisii King & Gamble R. Pooma, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3257
24. 45920 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 3833
25. 47895 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 7063
26. 48228 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Boonprakop & M. Norsaengsri 033
27. 48695 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri s.n.
28. 49447 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-8130
29. 54398 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Yingkhachorn 79
30. 55492 Holarrhena curtisii King & Gamble P. Chantaranothai et al. s.n.
31. 60123 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 5912
32. 60144 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 5933
33. 62516 Holarrhena curtisii King & Gamble Romklao Botanical Garden 0456/2555
34. 63472 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 6730
35. 63999 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Sawangsawat 63
36. 70520 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 5848
37. 73845 Holarrhena curtisii King & Gamble P. Phaosrichai 87
38. 84894 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Watthana & W. La-ongsri 3974
39. 85157 Holarrhena curtisii King & Gamble P. Phaosrichai 266
40. 87641 Holarrhena curtisii King & Gamble Saensouk et al. 27
41. 87732 Holarrhena curtisii King & Gamble Saensouk et al. 118
42. 93194 Holarrhena curtisii King & Gamble N. Turreira-Garcia 341
43. 110983 Holarrhena curtisii King & Gamble K. Kertsawang 4552
44. 113091 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6696
45. 114896 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Choopan et al. 2017-103
46. 114913 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Choopan et al. 2018-183
47. 125427 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 552
48. 127425 Holarrhena curtisii King & Gamble W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5933

ปิด

QR code