ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 64076
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solena heterophylla Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2476
Collected date

วันที่เก็บ

21 Aug 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by roadside. Female flower cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 856 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 856
2. 1559 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 1559
3. 2022 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 2022
4. 5176 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 5176
5. 7048 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 7048
6. 8932 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 8932
7. 9195 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 9195
8. 9437 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 9437
9. 10928 Solena heterophylla Lour. Serm 55
10. 17503 Solena heterophylla Lour. W. Boonchai 3
11. 20897 Solena heterophylla Lour. P. Suksathan 3015
12. 25018 Solena heterophylla Lour. C. Glamwaewwong 968
13. 36032 Solena heterophylla Lour. Jatupol K. 08-373
14. 36203 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2803
15. 45551 Solena heterophylla Lour. Pooma, R.; Phattarahirankanok, K.; Sirimongkol 6282
16. 45773 Solena heterophylla Lour. D. Khrueasan MS593
17. 47979 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 7148
18. 50776 Solena heterophylla Lour. S. Watthana 3505
19. 50964 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 5451
20. 51103 Solena heterophylla Lour. W. Pongamornkul 2709
21. 53232 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7700
22. 53318 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7985
23. 54197 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 5978
24. 56494 Solena heterophylla Lour. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051101
25. 59787 Solena heterophylla Lour. C. Pitaksantipap 21
26. 60750 Solena heterophylla Lour. Law Shein 088288
27. 63858 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9876
28. 64077 Solena heterophylla Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2477
29. 66020 Solena heterophylla Lour. K. Srithi 533
30. 71333 Solena heterophylla Lour. W. Pongamornkul 3773
31. 75482 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095164
32. 75848 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095154
33. 75865 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094406
34. 75992 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095386
35. 76432 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094324
36. 82059 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 12092
37. 84609 Solena heterophylla Lour. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3851
38. 83820 Solena heterophylla Lour. P. Phaosrichai 206
39. 87341 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-183
40. 87402 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-244
41. 92226 Solena heterophylla Lour. Khin Myo Htwe 032557
42. 92702 Solena heterophylla Lour. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-093
43. 104911 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi 6067
44. 104957 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi 6114
45. 115145 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 680
46. 117669 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-039
47. 123150 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-144
48. 123084 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-78
49. 123101 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-95
50. 123175 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-169
51. 123230 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-224
52. 123387 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-381
53. 123542 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-080

ปิด

QR code