ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 64978
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Etlingera megalocheilos (Griff.) A.D.Poulsen
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1601
Collected date

วันที่เก็บ

27 Apr 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Creeping herb c. 3 m tall. Pseudostem c. 25 cm apart. Lower 1/3 of pseudostem leafless. Base of pseudostem swollen, 5-6 cm in diam. Young leaves with pink-reddish blush underneath. Flowers c. 12 per inflorescence. Flowers red, 8-12 cm long, 4 cm exerted from spike. Involucral bracts 4-6.3 x 2.5 -3.5 cm. Fertile bracts 5.5-7 x 1.5-1.7 cm. Bracteole tubular, 5.3-7.3 cm, slit 15 mm. Calyx 7.2-9.2 cm, slit 25.32 mm. floral tube 5-6.5 cm. Staminal tube 1-1.4 cm long. Dorsal corolla lobe 25-28 x 9 mm, 25 x 9 mm, lateral corolla lobes 18-25 x 4 mm. Labellum 6.8 x 2.5 cm (at base), 14 mm broad at apex. Anther 45 campare to floral tube. Filament 4-5 mm long, 5 mm at base, 4 mm at tip. Stamen 14-16 mm. Anther 10 mm long, anther thecae 10 mm long, opening in upper 2/3. Stigma 2 x 3 mm, ostiole transversed, top facing, ciliate. Ovary 4-5 x 3.5 cm. Epigynous glands 7 mm long, one gland spilt into 2 in front and fruits, infructescence buried underground, fruits 2.5 x 3 cm, rugose, dense hairy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kontum, Vietnam
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1126
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code