ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 65117
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Srithi 654
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jul 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wild collected plant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

130    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4244 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 4244
2. 9525 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 9525
3. 10186 Bauhinia sp. P. Thongson 119
4. 13202 Bauhinia sp. T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 1263
5. 14843 Bauhinia sp. S. Intamusik 94
6. 18384 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 18384
7. 25337 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 1173
8. 28872 Bauhinia sp. C. Maknoi s.n.
9. 30339 Bauhinia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1294
10. 30224 Bauhinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-8-1-2
11. 30991 Bauhinia sp. K. Kertsawang 697
12. 33045 Bauhinia sp. Warintorn K. 07-029
13. 35633 Bauhinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8471
14. 38198 Bauhinia sp. P. Wessumritt 124
15. 43498 Bauhinia sp. D. Khrueasan s.n.
16. 45843 Bauhinia sp. C. Maknoi 3659
17. 46144 Bauhinia sp. N. Romkham 232
18. 46905 Bauhinia sp. M. Tanaros 378
19. 51321 Bauhinia sp. M. Norsaengsri 2769
20. 60863 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087097
21. 61581 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087233
22. 62684 Bauhinia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 140
23. 63538 Bauhinia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6590
24. 64655 Bauhinia sp. S. Watthana 3740
25. 65118 Bauhinia sp. K. Srithi 653
26. 71618 Bauhinia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091054
27. 72346 Bauhinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095288
28. 73714 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 04124
29. 77942 Bauhinia sp. C. Maknoi 5138
30. 78309 Bauhinia sp. V. Nguanchoo 208
31. 83077 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4612
32. 84088 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4874
33. 84831 Bauhinia sp. S. Watthana 3909
34. 85270 Bauhinia sp. C. Maknoi 7918
35. 85627 Bauhinia sp. C. Maknoi 8326
36. 85647 Bauhinia sp. C. Maknoi 8346
37. 86277 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-281
38. 86384 Bauhinia sp. M. Wongnak 178
39. 86389 Bauhinia sp. M. Wongnak 190
40. 86390 Bauhinia sp. M. Wongnak 169
41. 86438 Bauhinia sp. M. Wongnak 383
42. 86744 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 038/58
43. 87743 Bauhinia sp. Saensouk et al. 129
44. 88565 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 416
45. 88569 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 420
46. 88164 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5170
47. 88195 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5201
48. 89194 Bauhinia sp. N. Muangyen 784
49. 89461 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5561
50. 90127 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-50
51. 90356 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-278
52. 93239 Bauhinia sp. D. Argyriou 510
53. 93608 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5791
54. 95177 Bauhinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-216
55. 95846 Bauhinia sp. N. Muangyen 1802
56. 95850 Bauhinia sp. N. Muangyen 1806
57. 95898 Bauhinia sp. N. Muangyen 1854
58. 95934 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 332
59. 96268 Bauhinia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4450
60. 96321 Bauhinia sp. Mahasarakham University 4
61. 97091 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 475
62. 97095 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 479
63. 100828 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 555
64. 100930 Bauhinia sp. C. Maknoi 484
65. 104530 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 6307
66. 106287 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 742
67. 106387 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 842
68. 106395 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 850
69. 106909 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 620
70. 106961 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 672
71. 108516 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2017-197
72. 109853 Bauhinia sp. TLBG 242
73. 110140 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1013
74. 110194 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1067
75. 111038 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4607
76. 110694 Bauhinia sp. N. Muangyen 1900
77. 110701 Bauhinia sp. N. Muangyen 1907
78. 110707 Bauhinia sp. N. Muangyen 1914
79. 112895 Bauhinia sp. K. Kertsawang 3733
80. 112043 Bauhinia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9089
81. 112472 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1249
82. 112482 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1259
83. 112526 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1303
84. 112679 Bauhinia sp. N. Muangyen 2166
85. 112688 Bauhinia sp. N. Muangyen 2175
86. 112700 Bauhinia sp. N. Muangyen 2187
87. 113051 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6656
88. 113052 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6657
89. 113097 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6702
90. 113130 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6735
91. 113552 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-253
92. 113616 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-317
93. 114530 Bauhinia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4879
94. 114963 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2018-234
95. 115102 Bauhinia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 637
96. 115941 Bauhinia sp. K. Wangwasit 180718-28
97. 116849 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-041
98. 117029 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-222
99. 117164 Bauhinia sp. N. Muangyen 2431
100. 117236 Bauhinia sp. N. Muangyen 2503
101. 118697 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4003
102. 120618 Bauhinia sp. N. Muangyen 2601
103. 120641 Bauhinia sp. N. Muangyen 2624
104. 120572 Bauhinia sp. N. Muangyen 2338
105. 121107 Bauhinia sp. N. Muangyen 3089
106. 120716 Bauhinia sp. N. Muangyen 2698
107. 120786 Bauhinia sp. N. Muangyen 2768
108. 120801 Bauhinia sp. N. Muangyen 2783
109. 120882 Bauhinia sp. N. Muangyen 2864
110. 120886 Bauhinia sp. N. Muangyen 2868
111. 121032 Bauhinia sp. N. Muangyen 3014
112. 121034 Bauhinia sp. N. Muangyen 3016
113. 121199 Bauhinia sp. N. Boonruang 0260
114. 121331 Bauhinia sp. N. Boonruang 0392
115. 121803 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1863
116. 121855 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1190
117. 121891 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1226
118. 121976 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1311
119. 122132 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1465
120. 122193 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9447
121. 122197 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9443
122. 122220 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn & Rodrigo Duno 9420
123. 122451 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9480
124. 122507 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9500
125. 122533 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1493
126. 124813 Bauhinia sp. N. Muangyen 3390
127. 125912 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9736
128. 126569 Bauhinia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9925
129. 126738 Bauhinia sp. N. Muangyen 3724
130. 127263 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1898

ปิด

QR code