ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 65526
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriochloa procera C.E. Hubb.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2164
Collected date

วันที่เก็บ

29 Oct 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. By roadside.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ratchaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1757 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 1757
2. 2150 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 329
3. 3614 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 3614
4. 5058 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 5058
5. 6479 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 6479
6. 6397 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 6397
7. 7034 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 7034
8. 14100 Eriochloa procera C.E. Hubb. H. Hemadhulin 28
9. 13756 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 703
10. 13766 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 714
11. 14188 Eriochloa procera C.E. Hubb. H. Hemadhulin 70
12. 15760 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 872
13. 16676 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Sasrirat 125
14. 22302 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1872
15. 22857 Eriochloa procera C.E. Hubb. P. Srisanga 2508
16. 23336 Eriochloa procera C.E. Hubb. C. Glamwaewwong 314
17. 23573 Eriochloa procera C.E. Hubb. C. Glamwaewwong 471
18. 24542 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21884
19. 34693 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 3387
20. 39278 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4365
21. 39291 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4378
22. 39411 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4497
23. 39471 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4557
24. 39943 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 5050
25. 40193 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 5381
26. 41429 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4116
27. 41605 Eriochloa procera C.E. Hubb. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 231
28. 46365 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 3387
29. 46766 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2974
30. 51293 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2741
31. 51297 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2745
32. 55948 Eriochloa procera C.E. Hubb. J.F. Maxwell 12-27
33. 63622 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1980
34. 63627 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2020
35. 63628 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1973
36. 63606 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2005
37. 63607 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1965
38. 63608 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1963
39. 63655 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2381
40. 63800 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2188
41. 65521 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2167
42. 67261 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4132
43. 67274 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4144
44. 67380 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2157
45. 67385 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2383
46. 67484 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2082
47. 67506 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2075
48. 87701 Eriochloa procera C.E. Hubb. Saensouk et al. 87
49. 104339 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Kamonnate 938

ปิด

QR code