ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67145
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygisma inflexum (Cost.) Kerr
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jatupol K. & C. Maknoi 548
Collected date

วันที่เก็บ

19 Dec 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

O. Thaithong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber herb. In deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

544
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1526 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 1526
2. 1673 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 1673
3. 9699 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 9699
4. 15786 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 898
5. 16748 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Sasrirat 197
6. 16868 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Suksathan 2277
7. 29686 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr C. Maknoi 965
8. 29935 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-13
9. 30046 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Chongko 608
10. 32274 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr J.F. Maxwell 06-416
11. 47884 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7052
12. 48022 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7190
13. 48048 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7216
14. 50208 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr J.F. Maxwell 10-47
15. 51078 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Pongamornkul 2684
16. 54470 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri & P. Thongson 6946
17. 68152 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Srisanga 3342
18. 72546 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay & S. Suddee 5265
19. 76939 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 713
20. 76945 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 719
21. 77720 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 11639
22. 84953 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Watthana & W. La-ongsri 4043
23. 86642 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 865
24. 89754 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr C. Maknoi 8570
25. 95425 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5087
26. 95931 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Phaosrichai 329
27. 108496 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr T. Choopan et al. 2017-177
28. 108631 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5233
29. 110258 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5375
30. 110573 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5688
31. 110617 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5732
32. 114599 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4948
33. 117364 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 950
34. 120563 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming SP69
35. 120500 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming SP6

ปิด

QR code