ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67581
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 848
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.0 m tall; flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

440
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11785 Grewia sp. W. Pongamornkul 280
2. 14120 Grewia sp. S. Watthana 271
3. 18989 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18989
4. 20904 Grewia sp. P. Srisanga s.n.
5. 20981 Grewia sp. M. Norsaengsri 1554
6. 42010 Grewia sp. Zhou Shi-shun 3734
7. 45293 Grewia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3621
8. 50127 Grewia sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7627
9. 57130 Grewia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 245
10. 58650 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9685
11. 58784 Grewia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9403
12. 61709 Grewia sp. Ling Shein Man 087602
13. 61862 Grewia sp. Ling Shein Man 087298
14. 61945 Grewia sp. Ling Shein Man 087389
15. 62018 Grewia sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087494
16. 65040 Grewia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6312
17. 67608 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 875
18. 68833 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089659
19. 68854 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089684
20. 70397 Grewia sp. C. Maknoi 3264
21. 70415 Grewia sp. C. Maknoi 3282
22. 75770 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094651
23. 75935 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094689
24. 75949 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094721
25. 75987 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095379
26. 78143 Grewia sp. W. Pongamornkul 4487
27. 80239 Grewia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-55
28. 85143 Grewia sp. P. Phaosrichai 252
29. 93196 Grewia sp. D. Argyriou 336
30. 109887 Grewia sp. TLBG 448
31. 110788 Grewia sp. N. Muangyen 2001
32. 110868 Grewia sp. N. Muangyen 2083
33. 111349 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-297
34. 111363 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-311
35. 111479 Grewia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-002
36. 112702 Grewia sp. N. Muangyen 2189
37. 115061 Grewia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 596
38. 115422 Grewia sp. C. Maknoi 5266
39. 117329 Grewia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5126
40. 117026 Grewia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-219
41. 118870 Grewia sp. K. Inthamma 448
42. 118918 Grewia sp. K. Inthamma 497
43. 121413 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1033
44. 121874 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1209
45. 121883 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1218
46. 121904 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1239
47. 123553 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-091
48. 123566 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-104
49. 123571 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-109

ปิด

QR code