ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68443
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Operculina turpethum (L.) Silva Manso
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4546
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jan 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6049 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Nanakorn et al. 6049
2. 8385 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Nanakorn et al. 8385
3. 22852 Operculina turpethum (L.) Silva Manso P. Srisanga 2503
4. 28277 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 561
5. 38639 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Pongamornkul 2489
6. 39822 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri 4929
7. 51572 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. La-ongsri & N. Romkham 1245
8. 55725 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri & N. Tathana 8525
9. 57687 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4104
10. 57688 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4105
11. 60549 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Ling Shein Man 088129
12. 64713 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Staples, G., Pornpongrungrueng, P.; Pisuttimarn, P. 1536
13. 64715 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1535
14. 68408 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4511
15. 69024 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 646
16. 72458 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shine 091175
17. 76759 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4681
18. 77744 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri 11663
19. 79736 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097176
20. 79737 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097216
21. 83444 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Ubonwan Upho UBON 945
22. 91956 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 3521
23. 92002 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 3567
24. 95900 Operculina turpethum (L.) Silva Manso N. Muangyen 1856
25. 114370 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4713
26. 116485 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-109
27. 116498 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-122
28. 122540 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1500
29. 125210 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1625
30. 124999 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 621
31. 125015 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 637
32. 125021 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 643
33. 125082 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 704
34. 125195 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1610

ปิด

QR code