ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69258
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Quisqualis indica L.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 6925
Collected date

วันที่เก็บ

22 Apr 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine 8 m; flower: white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1450
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 540 Quisqualis indica L. W. Nanakorn et al. 540
2. 755 Quisqualis indica L. W. Nanakorn et al. 755
3. 9578 Quisqualis indica L. W. Nanakorn et al. 9578
4. 30161 Quisqualis indica L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-26
5. 31982 Quisqualis indica L. Pranee Palee 893
6. 32031 Quisqualis indica L. Pranee Palee 974
7. 37819 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 3775
8. 38132 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 4005
9. 38145 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 4018
10. 39797 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 4904
11. 40864 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri & C. Puff 6084
12. 40042 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 5147
13. 40172 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 5276
14. 40176 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 5364
15. 40184 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 5372
16. 40190 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 5378
17. 45857 Quisqualis indica L. C. Maknoi 3673
18. 47400 Quisqualis indica L. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 74
19. 48209 Quisqualis indica L. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 014
20. 52350 Quisqualis indica L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 102
21. 56908 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9218
22. 57544 Quisqualis indica L. Chutarrat Chunsui 12
23. 59225 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9762
24. 60027 Quisqualis indica L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2187
25. 66062 Quisqualis indica L. K. Srithi 47
26. 66106 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10350
27. 67879 Quisqualis indica L. M. Norsaengsri 10559
28. 69269 Quisqualis indica L. Zhou-Shishun 6919
29. 71843 Quisqualis indica L. B. Pantarod 92
30. 74834 Quisqualis indica L. Zhou-Shishun 8296
31. 76111 Quisqualis indica L. C. Maknoi 6656
32. 82716 Quisqualis indica L. C. Maknoi 7617
33. 85129 Quisqualis indica L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3365
34. 86249 Quisqualis indica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-253
35. 86292 Quisqualis indica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-296
36. 86021 Quisqualis indica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-025
37. 88047 Quisqualis indica L. C. Maknoi 7733
38. 91138 Quisqualis indica L. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3505
39. 98730 Quisqualis indica L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-207
40. 98743 Quisqualis indica L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-220
41. 101718 Quisqualis indica L. W. Pongamornkul 6259
42. 113736 Quisqualis indica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-437
43. 114327 Quisqualis indica L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4670

ปิด

QR code