ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69626
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crinum amabile Donn ex Ker Gawl.
Family name

ชื่อวงศ์

AMARYLLIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 363
Collected date

วันที่เก็บ

27 Aug 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb 2-3 m high, with underground tunicated bulb. Bract membranous, reddish green. Peduncles dull red. Pedicel dull red. Flowers dull red, fragrance. Tepale: tube dull red; lobes inside white and dull red strip at middle, outside dull red or white at margin. Filament dull red. Anther brown. Ovary dull red. Style dull red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code