ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 70865
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arundinella sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 084
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jan 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb c. 80 cm high. Leaves green, long. Spike light gray. Open area in Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2072 Arundinella sp. P.J. O'Connor & C. Niyomdham 15670
2. 2208 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2208
3. 2225 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2225
4. 2240 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2240
5. 2247 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2247
6. 2251 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2251
7. 2284 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2284
8. 7931 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 7931
9. 16392 Arundinella sp. P. Suksathan 2067
10. 21500 Arundinella sp. M. Norsaengsri 1745
11. 22315 Arundinella sp. M. Norsaengsri 1885
12. 22655 Arundinella sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2187
13. 45254 Arundinella sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6273
14. 46742 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2935
15. 53665 Arundinella sp. M. Norsaengsri 621
16. 63667 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2485
17. 67390 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2199
18. 67438 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2472
19. 73579 Arundinella sp. P. Traiperm & Layton 542
20. 97538 Arundinella sp. C. Maknoi 5519

ปิด

QR code