ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72483
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Adiantum caudatum L.
Family name

ชื่อวงศ์

PTERIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4977
Collected date

วันที่เก็บ

22 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lithophytic fern with erect rhizome. Stipe and rachis brown, very hairy. Lamina dark greyish green above, barely paler beneath. Top of rachis elongating, leafless with a series of up to 1 bulbils present.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1590 Adiantum caudatum L. W. Nanakorn et al. 1590
2. 3165 Adiantum caudatum L. W. Nanakorn et al. 3165
3. 8082 Adiantum caudatum L. W. Nanakorn et al. 8082
4. 15015 Adiantum caudatum L. P. Suksathan 523
5. 16200 Adiantum caudatum L. S. Intamusik 68
6. 25207 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 502
7. 41028 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 956
8. 41943 Adiantum caudatum L. Li Bao-gui 682
9. 43416 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 1237
10. 48570 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7321
11. 51387 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7457
12. 52599 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1684
13. 52645 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1730
14. 53003 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7573
15. 54451 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6899
16. 54812 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1805
17. 57574 Adiantum caudatum L. A. Augsonkitt & P. Phaisalchantasiri 7
18. 59505 Adiantum caudatum L. Romklao Botanical Garden 0111/2553
19. 62703 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1127
20. 62953 Adiantum caudatum L. C. Lakoet 290
21. 72482 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4930
22. 72484 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 4712
23. 72486 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 5111
24. 72633 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5610
25. 75667 Adiantum caudatum L. W. Tanming 555
26. 83991 Adiantum caudatum L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 309
27. 84770 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 2256
28. 86289 Adiantum caudatum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-293
29. 86421 Adiantum caudatum L. M. Wongnak 336
30. 87235 Adiantum caudatum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-078
31. 88118 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3593
32. 92686 Adiantum caudatum L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-077
33. 94698 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4067
34. 95153 Adiantum caudatum L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-192
35. 96048 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4232
36. 96231 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4416
37. 96279 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4461
38. 104109 Adiantum caudatum L. Saitan Sariya 83
39. 114895 Adiantum caudatum L. T. Choopan et al. 2017-97
40. 121222 Adiantum caudatum L. N. Boonruang 0283

ปิด

QR code