ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72502
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Selliguea heterocarpa (Blume) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

POLYPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

David J. Middleton, K. Bunpha, S. Chantananaorrapint, P. Karaket, S. Lindsay, T, Phutthai, S. Suddee, N. Tatsana & PSU Students 5331
Collected date

วันที่เก็บ

6 Sep 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Creeping in soft bark of tree trunk. Rhizome green; scales orange-brown. Stipes to 19 cm long; lamina to 14 x 4.7 cm. Lamina pale green with much darker green venation above and beneath. Sori shape very variable, linear to oblong, brown, position of sori raised on lamina above. Nearby plants also in leaf little and rocks.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

385
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7311 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume W. Nanakorn et al. 7311
2. 12983 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Larsen with Supee S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham & P. Puudjaa 45802
3. 13001 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Larsen 45539
4. 14771 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Larsen 45802
5. 17193 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume P. Suksathan 2502
6. 31374 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Kertsawang 838
7. 57362 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume P. Panggul 344
8. 57607 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume P. Ritthisunthorn 73

ปิด

QR code