ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 74948
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia balanghas L.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6594
Collected date

วันที่เก็บ

18 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; flowers pink with rusty brown hairs.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 754 Sterculia balanghas L. W. Nanakorn et al. 754
2. 4138 Sterculia balanghas L. W. Nanakorn et al. 4138
3. 8564 Sterculia balanghas L. W. Nanakorn et al. 8564
4. 9400 Sterculia balanghas L. W. Nanakorn et al. 9400
5. 22693 Sterculia balanghas L. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2425
6. 44581 Sterculia balanghas L. S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST
7. 44593 Sterculia balanghas L. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2289
8. 44595 Sterculia balanghas L. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0079
9. 44596 Sterculia balanghas L. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0141
10. 44618 Sterculia balanghas L. S. Gardner & P. Tippayasri ST1399
11. 52956 Sterculia balanghas L. C. Maknoi 3954
12. 65456 Sterculia balanghas L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2669
13. 72059 Sterculia balanghas L. W. Pongamornkul 03939
14. 72744 Sterculia balanghas L. C. Maknoi 4979
15. 81186 Sterculia balanghas L. C. Maknoi 7368
16. 81290 Sterculia balanghas L. C. Maknoi 7472
17. 84115 Sterculia balanghas L. W. Pongamornkul 4901
18. 88029 Sterculia balanghas L. C. Maknoi 7715
19. 90399 Sterculia balanghas L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-321
20. 101312 Sterculia balanghas L. S. Wanchan 29
21. 108560 Sterculia balanghas L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5162
22. 109565 Sterculia balanghas L. S. Wanchan 29
23. 112237 Sterculia balanghas L. P. Panyadee 164

ปิด

QR code