ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 74962
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pothos chinensis (Raf.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

ARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6608
Collected date

วันที่เก็บ

19 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; spade green; spadix brown; anther white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1469 Pothos chinensis (Raf.) Merr. W. Nanakorn et al. 1469
2. 3445 Pothos chinensis (Raf.) Merr. W. Nanakorn et al. 3445
3. 6338 Pothos chinensis (Raf.) Merr. W. Nanakorn et al. 6338
4. 9078 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Thongson 52
5. 10168 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Thongson 101
6. 10392 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 69
7. 12458 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Suksathan 1353
8. 13835 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga 538
9. 14035 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga & S. Watthana 701
10. 15707 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1017
11. 18601 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga 1761
12. 21163 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga & C. Maknoi 2037
13. 22514 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga 2353
14. 31090 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2765
15. 35983 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Jatupol K. 08-324
16. 36613 Pothos chinensis (Raf.) Merr. C. Maknoi 1933
17. 36752 Pothos chinensis (Raf.) Merr. P. Suksathan 4496
18. 37677 Pothos chinensis (Raf.) Merr. J.F. Maxwell 06-620
19. 42112 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Zhou Shi-shun 3722
20. 48292 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri 6536
21. 48547 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7298
22. 48616 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7367
23. 49930 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri 6450
24. 51865 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7920
25. 52161 Pothos chinensis (Raf.) Merr. W. La-ongsri & N. Romkham 1403
26. 52539 Pothos chinensis (Raf.) Merr. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1620
27. 56945 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9255
28. 58167 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 8699
29. 58665 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Zhou-Shishun 3385
30. 65842 Pothos chinensis (Raf.) Merr. K. Srithi 374
31. 74516 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Zhou-Shishun 8510
32. 77907 Pothos chinensis (Raf.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11179
33. 82802 Pothos chinensis (Raf.) Merr. C. Maknoi 7703
34. 83883 Pothos chinensis (Raf.) Merr. S. Sawangsawat 597
35. 89170 Pothos chinensis (Raf.) Merr. N. Muangyen 761
36. 90571 Pothos chinensis (Raf.) Merr. N. Muangyen 834
37. 92163 Pothos chinensis (Raf.) Merr. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021793
38. 92519 Pothos chinensis (Raf.) Merr. W. Pongamornkul 5322
39. 94788 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Chusie & K. Srithi HBY111
40. 95029 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL009
41. 105818 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO66
42. 105856 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Pimsiri PN075
43. 108801 Pothos chinensis (Raf.) Merr. C.M.Wang & Y.H.Tsai 03190
44. 113517 Pothos chinensis (Raf.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-218
45. 117273 Pothos chinensis (Raf.) Merr. N. Muangyen 2540
46. 123885 Pothos chinensis (Raf.) Merr. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5807

ปิด

QR code