ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7939
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SYMPLOCACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7939
Collected date

วันที่เก็บ

27 Nov 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1824 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 1824
2. 2573 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 2573
3. 3591 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 3591
4. 5127 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 5127
5. 7974 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7974
6. 8304 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8304
7. 8308 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8308
8. 10690 Symplocos sp. Serm 24
9. 15584 Symplocos sp. M. Wongnak 136
10. 18060 Symplocos sp. P. Srisanga 1613
11. 18064 Symplocos sp. P. Srisanga 1617
12. 18066 Symplocos sp. P. Srisanga 1619
13. 18086 Symplocos sp. P. Srisanga 1639
14. 18109 Symplocos sp. P. Srisanga 1662
15. 18142 Symplocos sp. P. Srisanga 1695
16. 18143 Symplocos sp. P. Srisanga 1696
17. 18236 Symplocos sp. M. Norsaengsri 1007
18. 18722 Symplocos sp. P. Srisanga 1880
19. 19121 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 19121
20. 22734 Symplocos sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2466
21. 34092 Symplocos sp. W. Pongamornkul 2017
22. 36447 Symplocos sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3091
23. 37170 Symplocos sp. C. Maknoi 2052
24. 38421 Symplocos sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2193
25. 40977 Symplocos sp. K. Kertsawang 889
26. 41021 Symplocos sp. K. Kertsawang 945
27. 42511 Symplocos sp. Zhou Shi-shun 3726
28. 45895 Symplocos sp. C. Maknoi 3808
29. 48184 Symplocos sp. W. Boonprakop 0204
30. 49956 Symplocos sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6476
31. 52704 Symplocos sp. C. Maknoi 2873
32. 58033 Symplocos sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9135
33. 58134 Symplocos sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8667
34. 58824 Symplocos sp. Zhou-Shishun 3726
35. 59035 Symplocos sp. Li-Jianwu 339
36. 59397 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0003/2553
37. 60085 Symplocos sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2246
38. 60507 Symplocos sp. Ling Shein Man 088177
39. 60539 Symplocos sp. Ling Shein Man 088136
40. 60712 Symplocos sp. Ling Shein Man 087849
41. 60715 Symplocos sp. Ling Shein Man 087842
42. 60998 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086579
43. 61034 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086733
44. 61620 Symplocos sp. Ling Shein Man 087187
45. 62079 Symplocos sp. D. Khrueasan MS-108
46. 62414 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0354/2554
47. 62500 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0440/2555
48. 64242 Symplocos sp. Li-Jianwu 1101
49. 65796 Symplocos sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10289
50. 66221 Symplocos sp. W. Pongamornkul 3259
51. 66749 Symplocos sp. C. Maknoi 4243
52. 68069 Symplocos sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0336
53. 72849 Symplocos sp. M. Norsaengsri 10962
54. 73276 Symplocos sp. C. Lakoet 0434
55. 77587 Symplocos sp. M. Norsaengsri 11516
56. 79089 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-284
57. 79176 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-371
58. 80658 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4515
59. 80723 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4580
60. 80963 Symplocos sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097548
61. 80964 Symplocos sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097793
62. 81037 Symplocos sp. C. Maknoi 7218
63. 83210 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4745
64. 84122 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4908
65. 84709 Symplocos sp. K. Kertsawang 3490
66. 86355 Symplocos sp. M. Wongnak s.n.
67. 88271 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5277
68. 94144 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5844
69. 95791 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6075
70. 95948 Symplocos sp. P. Phaosrichai 346
71. 97028 Symplocos sp. C. Maknoi 5468
72. 98854 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-331
73. 100807 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-410
74. 101719 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6260
75. 104480 Symplocos sp. T. Khambai 503
76. 105215 Symplocos sp. C. Maknoi 6451
77. 106012 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6488
78. 106456 Symplocos sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 911
79. 110740 Symplocos sp. N. Muangyen 1948
80. 113632 Symplocos sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-333
81. 114497 Symplocos sp. N. Muangyen 2041
82. 115421 Symplocos sp. C. Maknoi 5265
83. 116784 Symplocos sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-407
84. 117254 Symplocos sp. N. Muangyen 2521
85. 118288 Symplocos sp. K. Inthamma 176
86. 121024 Symplocos sp. N. Muangyen 3006
87. 122020 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1354
88. 122032 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1366

ปิด

QR code