ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8083
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ehretia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BORAGINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8083
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Jame F. Maxwell
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 36174 Ehretia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3672
2. 37217 Ehretia sp. C. Maknoi 2099
3. 52157 Ehretia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1399
4. 56437 Ehretia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051158
5. 58057 Ehretia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9159
6. 59049 Ehretia sp. Li-Jianwu 432
7. 68133 Ehretia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 610
8. 78022 Ehretia sp. C. Maknoi 5219
9. 78973 Ehretia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-169
10. 80234 Ehretia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-50
11. 80897 Ehretia sp. K. Phoutthavong et al. 587
12. 82374 Ehretia sp. D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5803
13. 88036 Ehretia sp. C. Maknoi 7722
14. 88903 Ehretia sp. C. Maknoi 8504
15. 97485 Ehretia sp. C. Maknoi 5448
16. 105084 Ehretia sp. C. Maknoi 6274
17. 111217 Ehretia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-165
18. 115406 Ehretia sp. C. Maknoi 5250
19. 127943 Ehretia sp. K. Inthamma 766

ปิด

QR code