ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78215
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sambucus javanica Blume
Family name

ชื่อวงศ์

ADOXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 350
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1-2 m high. Stipule reduce to glands at base. Flowers numerous, white, some flowers modified into persistent nectarines, rounded, green or yellow; receptacle green. Sepals green. Petals rotate, white. Filament white; anther green. Ovary light green; style converse funnel, light; stigma capitate. Fruits berry, green and tune to orange when mature.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 621 Sambucus javanica Blume W. Nanakorn et al. 621
2. 3706 Sambucus javanica Blume W. Nanakorn et al. 3706
3. 4052 Sambucus javanica Blume W. Nanakorn et al. 4052
4. 9061 Sambucus javanica Blume P. Thongson 35
5. 9237 Sambucus javanica Blume Serm s.n.
6. 9585 Sambucus javanica Blume Serm s.n.
7. 10153 Sambucus javanica Blume P. Thongson 86
8. 16233 Sambucus javanica Blume P. Suksathan 2034
9. 23064 Sambucus javanica Blume C. Glamwaewwong 230
10. 24983 Sambucus javanica Blume C. Glamwaewwong 958
11. 25322 Sambucus javanica Blume C. Glamwaewwong 1158
12. 28356 Sambucus javanica Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-1(1)
13. 34279 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 1637
14. 35474 Sambucus javanica Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8296
15. 37698 Sambucus javanica Blume J.F. Maxwell 06-642
16. 38943 Sambucus javanica Blume C. Maknoi 2613
17. 40229 Sambucus javanica Blume M. Norsaengsri 5418
18. 41228 Sambucus javanica Blume M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5617
19. 42795 Sambucus javanica Blume M. Norsaengsri & S. Intamusik 6260
20. 47283 Sambucus javanica Blume Chusie KY13
21. 47951 Sambucus javanica Blume M. Norsaengsri 7119
22. 48523 Sambucus javanica Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7274
23. 51760 Sambucus javanica Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7814
24. 65806 Sambucus javanica Blume M. Norsaengsri & S. Boonwong 10300
25. 66040 Sambucus javanica Blume K. Srithi 210
26. 66199 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 3232
27. 66981 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 3563
28. 70149 Sambucus javanica Blume N. Muangyen 0036
29. 71965 Sambucus javanica Blume Ratchuporn Spanuchat s.n.
30. 72038 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 03918
31. 73455 Sambucus javanica Blume C. Lakoet 0615
32. 73631 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 04041
33. 75424 Sambucus javanica Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095069
34. 78329 Sambucus javanica Blume V. Nguanchoo 256
35. 78334 Sambucus javanica Blume V. Nguanchoo 266
36. 80523 Sambucus javanica Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-338
37. 83087 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 4622
38. 83104 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 4639
39. 84202 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 4988
40. 85782 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul et al. 5121
41. 86118 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-122
42. 87006 Sambucus javanica Blume C. Glamwaewwong 299/58
43. 87063 Sambucus javanica Blume C. Glamwaewwong 356/58
44. 88244 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 5250
45. 95060 Sambucus javanica Blume Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK066
46. 95145 Sambucus javanica Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-184
47. 95175 Sambucus javanica Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-214
48. 95234 Sambucus javanica Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-273
49. 98554 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-031
50. 98627 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-104
51. 98832 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-309
52. 102606 Sambucus javanica Blume V. Nguanchoo 868
53. 105983 Sambucus javanica Blume W. Pongamornkul 6459
54. 111394 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-342
55. 111395 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-343
56. 114029 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-279
57. 114659 Sambucus javanica Blume W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5007
58. 117772 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-142
59. 118000 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-370
60. 118707 Sambucus javanica Blume N. Boonruang 0056
61. 122160 Sambucus javanica Blume Tran Van On et al. s.n.
62. 123858 Sambucus javanica Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-395
63. 124853 Sambucus javanica Blume N. Muangyen 3430

ปิด

QR code