ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78348
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum melongena L.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 288
Collected date

วันที่เก็บ

5 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 60 cm high with stellate hairs all parts. Flowers purple. Sepals green. Petals rotate purple, pubescent outside. Filament green; anther open by apical pores, yellow, glabrous. Ovary green, pubescent; style covered with stellate hairs and glabrous near apex. Fruits berry, persistent calyx, green and yellow when mature, glabrous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

13    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6964 Solanum melongena L. W. Nanakorn et al. 6964
2. 37001 Solanum melongena L. P. Srisanga 3221
3. 37002 Solanum melongena L. P. Srisanga 3222
4. 37003 Solanum melongena L. P. Srisanga 3223
5. 37004 Solanum melongena L. P. Srisanga 3224
6. 37005 Solanum melongena L. P. Srisanga 3225
7. 37006 Solanum melongena L. P. Srisanga 3226
8. 45494 Solanum melongena L. N. Romkham 144
9. 45495 Solanum melongena L. N. Romkham 145
10. 73983 Solanum melongena L. K. Khwan 064
11. 102372 Solanum melongena L. V. Nguanchoo 607
12. 102477 Solanum melongena L. V. Nguanchoo 723
13. 102629 Solanum melongena L. V. Nguanchoo 919

ปิด

QR code