ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 83763
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2790
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high in dry evergreen forest. Flowers red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

906
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4678 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 4678
2. 6255 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 6255
3. 6806 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Watthana & P. Srisanga 39
4. 8969 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 8969
5. 8980 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 8980
6. 9189 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 9189
7. 11724 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 11724
8. 12918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Srisanga 448
9. 14644 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 856
10. 19529 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 696
11. 20592 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1491
12. 20950 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Srisanga 1962
13. 24629 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Glamwaewwong 817
14. 30115 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Watthana 2386
15. 29843 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi 1435
16. 34256 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 1614
17. 36072 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Jatupol K. 08-413
18. 37177 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi 2059
19. 38436 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi & P. Srisanga 2208
20. 38524 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi & P. Srisanga 2296
21. 43120 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Wang Hong 6433
22. 43012 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Zhou Shi-shun 3694
23. 43974 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Gardner ST2258
24. 44208 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Gardner ST1802a
25. 44209 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Gardner ST1802
26. 44432 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Zhou Shi-shun 3716
27. 63075 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Li-Jianwu 784
28. 73741 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 04151
29. 82060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon M. Norsaengsri 12093
30. 82940 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon M. Norsaengsri 12324
31. 85060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3295
32. 90169 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-92
33. 90387 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-309
34. 91042 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon N. Muangyen 1052
35. 92155 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Ling Shein Mang 092986
36. 95762 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 6046
37. 96497 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Glamwaewwong 013/60
38. 101065 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 6086
39. 101679 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 6220
40. 105793 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Pimsiri PN065
41. 113346 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-47
42. 113678 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-379
43. 113472 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-173
44. 114418 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4761
45. 115040 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Wongman 006
46. 116918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-110
47. 118607 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon K. Kertsawang 3913

ปิด

QR code