ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 84783
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia eriocarpa Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 2269
Collected date

วันที่เก็บ

24 Apr 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sandy soil mixed sandstone. Deciduous dipterocarp forest. Tree about 7 m high. Leaves ovate, pubescent on lower surface; base unequal-sided; 3-4 nerved at base. Ovary hairy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3302 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3302
2. 3743 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3743
3. 6112 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6112
4. 6368 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6368
5. 6369 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6369
6. 6437 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6437
7. 6543 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6543
8. 6920 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6920
9. 8411 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 8411
10. 9632 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 9632
11. 11212 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 130
12. 10824 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 088
13. 10850 Grewia eriocarpa Juss. Serm 47
14. 11051 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
15. 11274 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
16. 18770 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn 541
17. 18919 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 18919
18. 20545 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 1444
19. 21737 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 1529
20. 23218 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 239
21. 24601 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 797
22. 24605 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 801
23. 24965 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 940
24. 31935 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 1379
25. 33171 Grewia eriocarpa Juss. Warintorn K. 08-155
26. 36918 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3134
27. 39964 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 5070.1
28. 40661 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 3061
29. 45701 Grewia eriocarpa Juss. D. Khrueasan MS-27
30. 46538 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 3509
31. 47064 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 2554
32. 50115 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7624
33. 50128 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7623
34. 50419 Grewia eriocarpa Juss. Shunsuke Tsugaru T-61851
35. 50431 Grewia eriocarpa Juss. M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60780
36. 50716 Grewia eriocarpa Juss. L. Kamkom 02002
37. 56418 Grewia eriocarpa Juss. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051339
38. 56439 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051164
39. 57266 Grewia eriocarpa Juss. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0164
40. 57987 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9089
41. 61988 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man 087513
42. 62554 Grewia eriocarpa Juss. Romklao Botanical Garden 0494/2555
43. 66220 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3258
44. 66528 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3348
45. 66875 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3458
46. 67174 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 689
47. 67221 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 735
48. 68913 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089561
49. 69014 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 636
50. 71420 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3860
51. 71490 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1027
52. 73233 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 11405
53. 74791 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 04265
54. 76709 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11155
55. 76814 Grewia eriocarpa Juss. W. Tanming 588
56. 77901 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11173
57. 79141 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-336
58. 80990 Grewia eriocarpa Juss. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097258
59. 81394 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12189
60. 82347 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 4336
61. 82044 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12077
62. 84174 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 4960
63. 85093 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3328
64. 85275 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7923
65. 85281 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7929
66. 87305 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-147
67. 89203 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 792
68. 89782 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4700
69. 90695 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 957
70. 91748 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1116
71. 91776 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1144
72. 93368 Grewia eriocarpa Juss. S. Samosorn 10
73. 93975 Grewia eriocarpa Juss. Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036127
74. 95867 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1823
75. 97020 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5460
76. 97021 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5461
77. 104728 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5603
78. 107076 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4841
79. 110260 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5377
80. 110475 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5591
81. 110583 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5698
82. 114539 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4888
83. 114870 Grewia eriocarpa Juss. T. Choopan et al. 2017-2
84. 116605 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-228
85. 116606 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-229
86. 117349 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 935
87. 118800 Grewia eriocarpa Juss. N. Boonruang 0150
88. 121152 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 3134
89. 121303 Grewia eriocarpa Juss. N. Boonruang 0364
90. 125026 Grewia eriocarpa Juss. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 648
91. 126236 Grewia eriocarpa Juss. N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020279
92. 127080 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1811
93. 127196 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1927
94. 127979 Grewia eriocarpa Juss. K. Inthamma 815

ปิด

QR code