ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 88934
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caryota mitis Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

ARECACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8535
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jan 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Clumped.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3842 Caryota mitis Lour. W. Nanakorn et al. 3842
2. 22891 Caryota mitis Lour. R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 16
3. 23407 Caryota mitis Lour. R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 21
4. 28391 Caryota mitis Lour. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-5
5. 30202 Caryota mitis Lour. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-76B
6. 31312 Caryota mitis Lour. P. Srisanga 2987
7. 31473 Caryota mitis Lour. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 733
8. 40960 Caryota mitis Lour. K. Kertsawang 973
9. 43523 Caryota mitis Lour. W. Jareansup 012
10. 57367 Caryota mitis Lour. Puangpen et al. N029
11. 65854 Caryota mitis Lour. K. Srithi 270
12. 68435 Caryota mitis Lour. C. Maknoi 4538
13. 70845 Caryota mitis Lour. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 056
14. 82776 Caryota mitis Lour. C. Maknoi 7677
15. 84736 Caryota mitis Lour. K. Kertsawang 2223
16. 88959 Caryota mitis Lour. K. Chayarop 30
17. 95141 Caryota mitis Lour. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-180

ปิด

QR code