ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 89437
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aeschynanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5537
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jan 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphytic plant in dry evergreen forest. Corolla green with red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2353 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 2353
2. 8545 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 8545
3. 16999 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1316
4. 18728 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1886
5. 21844 Aeschynanthus sp. S. Watthana and P. Suksathan 1636
6. 28131 Aeschynanthus sp. S. Watthana 2122
7. 29425 Aeschynanthus sp. P. Suksathan 3522
8. 30294 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1249
9. 31147 Aeschynanthus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2822
10. 31411 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 875
11. 31391 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 855
12. 35661 Aeschynanthus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8505
13. 39945 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 5052
14. 47054 Aeschynanthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 275
15. 50041 Aeschynanthus sp. C. Phengklai T-49888
16. 50774 Aeschynanthus sp. S. Watthana 3503
17. 64499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 3048
18. 73464 Aeschynanthus sp. C. Lakoet 0624
19. 73917 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11447
20. 73926 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11456
21. 75736 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4321
22. 75737 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4322
23. 75738 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4323
24. 75739 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4324
25. 75750 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4335
26. 78045 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4390
27. 78118 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4463
28. 79778 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097798
29. 79779 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097742
30. 79780 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097352
31. 80663 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4520
32. 85743 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5083
33. 85768 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5107
34. 85787 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5126
35. 86066 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-070
36. 86069 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-073
37. 88210 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5216
38. 88547 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 399
39. 89094 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 685
40. 89361 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5461
41. 94489 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1616
42. 94503 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1630
43. 96301 Aeschynanthus sp. Prince of Songkla University 17
44. 96553 Aeschynanthus sp. C. Glamwaewwong 069/60
45. 100796 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-399
46. 100808 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-411
47. 104314 Aeschynanthus sp. S. Kamonnate 880
48. 104499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 6276
49. 105941 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 6417
50. 111413 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-361
51. 111429 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-377
52. 112734 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2221
53. 112855 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 3693
54. 113764 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-014
55. 116511 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-135
56. 116731 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-354
57. 116781 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-404
58. 116944 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-136
59. 116995 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-188
60. 120600 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2366
61. 120705 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2687
62. 120817 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2799
63. 122621 Aeschynanthus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-092

ปิด

QR code