ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 89996
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Pingyot 010
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Plant in limestone, shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20847 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot P. Suksathan 2964
2. 22683 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2415
3. 32229 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot J.F. Maxwell 06-136
4. 38038 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & C. Lakoet 3696
5. 48569 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & N. Tathana 7320
6. 52642 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1727
7. 54464 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & P. Thongson 6935
8. 63546 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & P. Thongson 6598
9. 66107 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10351
10. 72910 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri 10691
11. 73085 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri 11253
12. 74535 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot Zhou-Shishun 7852
13. 86481 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. Tanming 933
14. 86577 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. Tanming 800
15. 95121 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-160

ปิด

QR code