ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 92683
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passiflora siamica Craib
Family name

ชื่อวงศ์

PASSIFLORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-074
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest, roadsides. Herb. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3300 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 3300
2. 3770 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 3770
3. 4537 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 4537
4. 9007 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 9007
5. 9020 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 9020
6. 11059 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 11059
7. 11393 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 132
8. 17387 Passiflora siamica Craib P. Srisanga 1371
9. 27583 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 770
10. 27756 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 942
11. 34307 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 1666
12. 34308 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 1667
13. 41994 Passiflora siamica Craib Zhou Shi-shun 3774
14. 60413 Passiflora siamica Craib Zhou-Shishun 3774
15. 66593 Passiflora siamica Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2853
16. 67072 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 3654
17. 69446 Passiflora siamica Craib Zhou-Shishun 7023
18. 70474 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 3341
19. 73742 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 04152
20. 79045 Passiflora siamica Craib P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-241
21. 82691 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 7592
22. 83034 Passiflora siamica Craib M. Norsaengsri 12418
23. 87036 Passiflora siamica Craib C. Glamwaewwong 329/58
24. 91068 Passiflora siamica Craib N. Muangyen 1078
25. 93380 Passiflora siamica Craib Aomtip petbanna 11
26. 95050 Passiflora siamica Craib Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL122
27. 98804 Passiflora siamica Craib C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-281
28. 101092 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 6113
29. 104498 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 6275
30. 111244 Passiflora siamica Craib C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-192
31. 114764 Passiflora siamica Craib Thitiporn Pingyot 289
32. 117037 Passiflora siamica Craib T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-230
33. 117984 Passiflora siamica Craib C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-354
34. 118885 Passiflora siamica Craib K. Inthamma 463
35. 119078 Passiflora siamica Craib N. Boonruang 0186
36. 123347 Passiflora siamica Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-341
37. 123438 Passiflora siamica Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-432

ปิด

QR code