ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94858
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma 183
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 942 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 942
2. 1123 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 1123
3. 1276 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 1276
4. 1433 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 1433
5. 1484 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 1484
6. 1649 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 1649
7. 4159 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 4159
8. 5290 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 5290
9. 7399 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 7399
10. 7765 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 7765
11. 8310 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 8310
12. 10111 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 34
13. 21328 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 2179
14. 22133 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 44
15. 35229 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8017
16. 39101 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don Jatupol K. 08-450
17. 45625 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don D. Khrueasan MS834
18. 48420 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32599
19. 51191 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2797
20. 61437 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 087690
21. 71353 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 3793
22. 72367 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095152
23. 87354 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-196
24. 91720 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3697
25. 92375 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021051
26. 94857 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don S. Bunma 182
27. 109809 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don TLBG 173
28. 122253 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9385
29. 122373 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9212

ปิด

QR code