ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95431
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Evolvulus nummularius (L.) L.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5093
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Creeping herb by roadsides, stems appressed to the ground. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

212
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7616 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Nanakorn et al. 7616
2. 17372 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 924
3. 30874 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 07-383
4. 40537 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 08-165
5. 53391 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8067
6. 58497 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9532
7. 64059 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6990
8. 66935 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Pongamornkul 3517
9. 67615 Evolvulus nummularius (L.) L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 882
10. 71493 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1030
11. 71551 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1088
12. 77746 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 11665
13. 86168 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-172
14. 87704 Evolvulus nummularius (L.) L. Saensouk et al. 90
15. 88643 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 494
16. 88687 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 538
17. 88825 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 8426
18. 91840 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1208
19. 92034 Evolvulus nummularius (L.) L. K. Kertsawang 3599
20. 92703 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-094
21. 94543 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1670
22. 96702 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 218/60
23. 96819 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 335/60
24. 98573 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-050
25. 98726 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-203
26. 110864 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 2079
27. 111313 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-261
28. 117835 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-205
29. 123581 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-118
30. 123693 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-230
31. 125016 Evolvulus nummularius (L.) L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 638
32. 126920 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1651
33. 127011 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1742
34. 127234 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1965

ปิด

QR code