ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95910
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1866
Collected date

วันที่เก็บ

23 Mar 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in mixed-deciduous forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

165
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20236 Merremia sp. M. Norsaengsri 1295
2. 30945 Merremia sp. K. Kertsawang 651
3. 46483 Merremia sp. W. Pongamornkul 2558
4. 49249 Merremia sp. Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1392
5. 51332 Merremia sp. M. Norsaengsri 2780
6. 53353 Merremia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8020
7. 58506 Merremia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9541
8. 58542 Merremia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9577
9. 60238 Merremia sp. Zhou Shishun 3185
10. 62937 Merremia sp. C. Lakoet 274
11. 67252 Merremia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 765
12. 67330 Merremia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8154
13. 75204 Merremia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2361
14. 78818 Merremia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-96
15. 87706 Merremia sp. Saensouk et al. 92
16. 90222 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-145
17. 90079 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-2
18. 90192 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-115
19. 90425 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-347
20. 95530 Merremia sp. N. Muangyen 1727
21. 95927 Merremia sp. N. Muangyen 1883
22. 98359 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-239
23. 98360 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-240
24. 102145 Merremia sp. K. Kertsawang 4409
25. 106297 Merremia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 752
26. 107550 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-336
27. 107579 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-366
28. 108325 Merremia sp. W. Pongamornkul 6533
29. 110808 Merremia sp. N. Muangyen 2021
30. 112870 Merremia sp. K. Kertsawang 3708
31. 113065 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6670
32. 113071 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6676
33. 113100 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6705
34. 117105 Merremia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-298
35. 118371 Merremia sp. K. Inthamma 259
36. 120954 Merremia sp. N. Muangyen 2936
37. 121001 Merremia sp. N. Muangyen 2983
38. 121104 Merremia sp. N. Muangyen 3086
39. 121849 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1184
40. 121919 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1254
41. 122113 Merremia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1446
42. 124884 Merremia sp. N. Muangyen 3461
43. 124935 Merremia sp. N. Muangyen 3512
44. 124967 Merremia sp. N. Muangyen 3543
45. 125036 Merremia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 658

ปิด

QR code